05.10.2021
1.
«Ֆինանսական համահարթեցման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-023-17.09.2021-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-030-17.09.2021-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի ընտրություն
035-17.09.2021-
4.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-004-17.08.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-006-17.08.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-007-18.08.2021,04.10.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
ա) «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-005-17.08.2021,04.10.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0051-17.08.2021,04.10.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-0052-17.08.2021,04.10.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0053-04.10.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
«Ֆինանսական համահարթեցման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-023-17.09.2021-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-030-17.09.2021-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի ընտրություն
035-17.09.2021-
4.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-004-17.08.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-006-17.08.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-007-18.08.2021,04.10.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
ա) «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-005-17.08.2021,04.10.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0051-17.08.2021,04.10.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-0052-17.08.2021,04.10.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0053-04.10.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն