04.05.2021
1.
ա) «Օտարերկրացիների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-914-29.03.2021,30.04.2021-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9141-29.03.2021,30.04.2021-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-9142-29.03.2021-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9143-29.03.2021-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Սոցիալական աջակցության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-9144-29.03.2021-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-266-Ն օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-924-05.04.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-926-07.04.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
Ժամկետային զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայության հերթական զորակոչից, վարժական հավաքից կամ զորահավաքային զորակոչից խուսափած անձանց նկատմամբ համաներում հայտարարելու մասին
Կ-929-09.04.2021-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
ա) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-930-12.04.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-9301-12.04.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-9302-12.04.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9303-12.04.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-9304-12.04.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
2016 թվականի ապրիլին ծավալված ռազմական գործողությունների հանգամանքները ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի զեկույց
23.04.2021-
7.
Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Կ-955-29.04.2021-ՖՎ-012/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդում
956-29.04.2021-ՖՎ
9.
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անդամի ընտրություն
957-30.04.2021-
10.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-825-28.12.2020,30.04.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Նիկոլայ Բաղդասարյան, Վահագն Հովակիմյան, Վիկտոր Ենգիբարյան
11.
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-866-15.02.2021,30.04.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Արուսյակ Ջուլհակյան
12.
«Ժամանակավոր անաշխատունակության եւ մայրության նպաստների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Պ-885-02.03.2021,30.04.2021-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Գեւորգ Պապոյան, Հերիքնազ Տիգրանյան
13.
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-886-03.03.2021,30.04.2021-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` Գեւորգ Պետրոսյան
14.
ա) «Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-891-09.03.2021-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-8911-09.03.2021-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Կրթության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-8912-09.03.2021-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
15.
Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-892-09.03.2021-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
16.
ա) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-893-09.03.2021-ՏՏԳԲ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-8931-09.03.2021-ՏՏԳԲ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
17.
«Փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-897-12.03.2021,27.04.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
18.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-899-15.03.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
19.
Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-900-16.03.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
20.
ա) «Պետական սահմանի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-903-22.03.2021-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-9031-22.03.2021-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
21.
ա) «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-905-22.03.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-9051-22.03.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-9052-22.03.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
22.
ա) Կինեմատոգրաֆիայի մասին
Պ-910-26.03.2021-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Մխիթար Հայրապետյան, Աննա Կոստանյան, Արթուր Մանուկյան, Արման Եղոյան
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-9101-26.03.2021-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Մխիթար Հայրապետյան, Աննա Կոստանյան, Արթուր Մանուկյան, Արման Եղոյան
գ) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-9102-26.03.2021-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Մխիթար Հայրապետյան, Աննա Կոստանյան, Արտակ Մանուկյան, Արման Եղոյան
23.
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Բուլղարիայի Հանրապետության կառավարության միջեւ միջազգային ավտոմոբիլային ուղեւորափոխադրումների եւ բեռնափոխադրումների մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-931-12.04.2021-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն

1.
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-851-29.01.2021-ՊԻ-011/1
Հեղինակներ` Նիկոլայ Բաղդասարյան, Ծովինար Վարդանյան, Վիկտոր Ենգիբարյան, Հայկ Գեւորգյան, Սերգեյ Մովսիսյան, Գեւորգ Պապոյան, Հայկ Սարգսյան, Հովիկ Աղազարյան, Հռիփսիմե Գրիգորյան, Սերգեյ Ատոմյան, Հայկ Ցիրունյան

1.
ա) «Օտարերկրացիների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-914-29.03.2021,30.04.2021-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9141-29.03.2021,30.04.2021-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-9142-29.03.2021-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9143-29.03.2021-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Սոցիալական աջակցության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-9144-29.03.2021-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-266-Ն օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-924-05.04.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-926-07.04.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
Ժամկետային զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայության հերթական զորակոչից, վարժական հավաքից կամ զորահավաքային զորակոչից խուսափած անձանց նկատմամբ համաներում հայտարարելու մասին
Կ-929-09.04.2021-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
ա) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-930-12.04.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-9301-12.04.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-9302-12.04.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9303-12.04.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-9304-12.04.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
2016 թվականի ապրիլին ծավալված ռազմական գործողությունների հանգամանքները ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի զեկույց
23.04.2021-
7.
Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Կ-955-29.04.2021-ՖՎ-012/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդում
956-29.04.2021-ՖՎ
9.
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անդամի ընտրություն
957-30.04.2021-
10.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-825-28.12.2020,30.04.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Նիկոլայ Բաղդասարյան, Վահագն Հովակիմյան, Վիկտոր Ենգիբարյան
11.
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-866-15.02.2021,30.04.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Արուսյակ Ջուլհակյան
12.
«Ժամանակավոր անաշխատունակության եւ մայրության նպաստների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Պ-885-02.03.2021,30.04.2021-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Գեւորգ Պապոյան, Հերիքնազ Տիգրանյան
13.
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-886-03.03.2021,30.04.2021-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` Գեւորգ Պետրոսյան
14.
ա) «Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-891-09.03.2021-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-8911-09.03.2021-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Կրթության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-8912-09.03.2021-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
15.
Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-892-09.03.2021-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
16.
ա) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-893-09.03.2021-ՏՏԳԲ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-8931-09.03.2021-ՏՏԳԲ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
17.
«Փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-897-12.03.2021,27.04.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
18.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-899-15.03.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
19.
Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-900-16.03.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
20.
ա) «Պետական սահմանի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-903-22.03.2021-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-9031-22.03.2021-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
21.
ա) «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-905-22.03.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-9051-22.03.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-9052-22.03.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
22.
ա) Կինեմատոգրաֆիայի մասին
Պ-910-26.03.2021-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Մխիթար Հայրապետյան, Աննա Կոստանյան, Արթուր Մանուկյան, Արման Եղոյան
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-9101-26.03.2021-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Մխիթար Հայրապետյան, Աննա Կոստանյան, Արթուր Մանուկյան, Արման Եղոյան
գ) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-9102-26.03.2021-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Մխիթար Հայրապետյան, Աննա Կոստանյան, Արտակ Մանուկյան, Արման Եղոյան
23.
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Բուլղարիայի Հանրապետության կառավարության միջեւ միջազգային ավտոմոբիլային ուղեւորափոխադրումների եւ բեռնափոխադրումների մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-931-12.04.2021-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն