18.01.2021


1.
ա) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Խ-401-02.12.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` «Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Խ-4011-02.12.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` «Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն
գ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Խ-4012-02.12.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` «Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն
2.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-490-27.02.2020,15.06.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Նիկոլայ Բաղդասարյան, Սերգեյ Ատոմյան
3.
«Պետական սահմանի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-570-15.04.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արթուր Դալլաքյան, Արտյոմ Ծառուկյան, Արթուր Գրիգորյան, Արման Աբովյան
4.
ա) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-611-13.05.2020,08.07.2020-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Մխիթար Հայրապետյան, Նիկոլայ Բաղդասարյան, Նարեկ Զեյնալյան, Կորյուն Մկրտչյան
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-6111-13.05.2020,08.07.2020-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Մխիթար Հայրապետյան, Նիկոլայ Բաղդասարյան, Նարեկ Զեյնալյան, Կորյուն Մկրտչյան
գ) «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-6112-13.05.2020-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Մխիթար Հայրապետյան, Նիկոլայ Բաղդասարյան, Նարեկ Զեյնալյան, Կորյուն Մկրտչյան
5.
«Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-613-13.05.2020,11.09.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արթուր Դալլաքյան, Արտյոմ Ծառուկյան, Արթուր Գրիգորյան
6.
«Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-614-14.05.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրք
Կ-634-01.06.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-684-09.07.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
«Կրթության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-694-21.07.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
ա) «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-696-24.07.2020,10.09.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-6961-24.07.2020,10.09.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-6962-24.07.2020,10.09.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-6963-24.07.2020,10.09.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Վարկային տեղեկատվության շրջանառության եւ վարկային բյուրոների գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-6964-24.07.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-6965-24.07.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-6966-24.07.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
ա) «Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-701-30.07.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-7011-30.07.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-7012-30.07.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-7013-30.07.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
ա) «Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-702-30.07.2020-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-7021-30.07.2020-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-7022-30.07.2020-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-7023-30.07.2020-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-7024-30.07.2020-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
«Հաշվեքննիչ պալատի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-703-04.08.2020,01.12.2020-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Եղիշե Սողոմոնյան, Արտակ Մանուկյան, Վարդան Աթաբեկյան, Համազասպ Դանիելյան
14.
Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-705-05.08.2020-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
15.
«Երեխայի իրավունքների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-706-05.08.2020-ՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
16.
«Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-712-24.08.2020,02.12.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
17.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-7201-02.09.2020,30.09.2020-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
18.
ա) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-734-16.09.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-7341-16.09.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Փրկարար ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-7342-16.09.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Մաքսային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-7343-16.09.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Քրեակատարողական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-7344-16.09.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Քննչական կոմիտեի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-7345-16.09.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-7346-16.09.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Դատական դեպարտամենտում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-7347-16.09.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-7348-16.09.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-7349-16.09.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-73410-16.09.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-73411-16.09.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-73412-16.09.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-73413-16.09.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
19.
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-735-16.09.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Վլադիմիր Վարդանյան, Աննա Կարապետյան, Հովհաննես Հովհաննիսյան, Վիկտոր Ենգիբարյան, Արփինե Դավոյան, Քրիստինե Պողոսյան, Վահագն Հովակիմյան
20.
Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերը ապոստիլով վավերացնելու մասին
Կ-736-16.09.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
21.
ա) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-737-16.09.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-7371-16.09.2020,07.12.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Հյուպատոսական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-7372-16.09.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Հիմնադրամների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-7373-16.09.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Արհեստակցական միությունների մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-7374-16.09.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-7376-16.09.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-7377-16.09.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
22.
ա) Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մասին
Կ-738-16.09.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-7381-16.09.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-7382-16.09.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
23.
ա) «Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-762-13.10.2020,07.12.2020-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-7621-13.10.2020-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-7622-13.10.2020,07.12.2020-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
24.
ա) «Անշարժ գույքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գույքի շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելու մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-796-04.12.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-7961-04.12.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
25.
ա) «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-801-10.12.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Նազելի Բաղդասարյան, Հերիքնազ Տիգրանյան
բ) «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-8011-10.12.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Նազելի Բաղդասարյան, Հերիքնազ Տիգրանյան
26.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-193-17.06.2019-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1931-17.06.2019-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
27.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգիրք
Կ-637-04.06.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
28.
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-638-04.06.2020-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
29.
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-665-19.06.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Ալեն Սիմոնյան
30.
ա) «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Պ-668-19.06.2020-ՊԻ-011/0
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Բաբկեն Թունյան
բ) «Փոստային կապի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-6681-19.06.2020-ՊԻ-011/0
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Բաբկեն Թունյան
գ) «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-6682-19.06.2020-ՊԻ-011/0
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Բաբկեն Թունյան
դ) «Երկաթուղային տրանսպորտի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-6683-19.06.2020-ՊԻ-011/0
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Բաբկեն Թունյան
ե) Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Պ-6684-19.06.2020-ՊԻ-011/0
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Բաբկեն Թունյան
զ) «Էներգետիկայի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-6685-19.06.2020-ՊԻ-011/0
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Բաբկեն Թունյան
31.
ա) Անձեռնմխելի կապիտալով հիմնադրամների մասին
Պ-673-23.06.2020-ՊԻ-011/1
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Ալեն Սիմոնյան, Մխիթար Հայրապետյան, Հովհաննես Հովհաննիսյան, Ծովինար Վարդանյան
բ) «Հիմնադրամների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-6731-23.06.2020-ՊԻ-011/1
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Ալեն Սիմոնյան, Մխիթար Հայրապետյան, Հովհաննես Հովհաննիսյան, Ծովինար Վարդանյան
գ) «Բարեգործության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-6732-23.06.2020-ՊԻ-011/1
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Ալեն Սիմոնյան, Մխիթար Հայրապետյան, Հովհաննես Հովհաննիսյան, Ծովինար Վարդանյան
դ) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-6733-23.06.2020-ՊԻ-011/1
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Ալեն Սիմոնյան, Մխիթար Հայրապետյան, Հովհաննես Հովհաննիսյան, Ծովինար Վարդանյան
ե) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-6734-23.06.2020-ՊԻ-011/1
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Ալեն Սիմոնյան, Մխիթար Հայրապետյան, Հովհաննես Հովհաննիսյան, Ծովինար Վարդանյան
32.
ա) «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-695-24.07.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-6951-24.07.2020-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
33.
«Գնումների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-713-24.08.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Լիլիթ Մակունց, Գեւորգ Պապոյան
34.
ա) «Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-716-26.08.2020,04.12.2020-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-7161-26.08.2020,04.12.2020-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
35.
Վճռաբեկ դատարանի նախագահի ընտրություն
766-21.10.2020-
36.
Վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնածուի ընտրություն
(երկրորդ փուլ)
767-21.10.2020-
37.
«Ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատիժների կատարումը փոխանցելու մասին» Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների կոնվենցիան վավերացնելու մասին
Կ-779-05.11.2020-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
38.
ա) «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-819-22.12.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-8191-22.12.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-8192-22.12.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-8193-22.12.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-8194-22.12.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Կենտրոնական բանկի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-8195-22.12.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-8196-22.12.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-8197-22.12.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-8198-22.12.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-8199-22.12.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-81910-22.12.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-81911-22.12.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-81912-22.12.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-81913-22.12.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժե) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-81914-22.12.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժզ) Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-81915-22.12.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժէ) «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-81916-22.12.2020-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
39.
ա) «Ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական վճարի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-822-23.12.2020-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Սիսակ Գաբրիելյան, Արուսյակ Ջուլհակյան
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Պ-8221-23.12.2020-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Սիսակ Գաբրիելյան, Արուսյակ Ջուլհակյան
40.
Մետաղական հանքարդյունաբերության ոլորտում ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում գործադիր իշխանության մարմիններին ներկայացված եւ նրանց կողմից ընդունված ֆինանսական եւ այլ հաշվետվությունների օրինականությունը, հիմնավորվածությունը եւ արժանահավատությունը ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի կատարած աշխատանքների վերաբերյալ զեկույց
29.12.2020-
41.
ա) «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-633-01.06.2020-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-6331-01.06.2020-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-6332-01.06.2020-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
42.
ա) Արտոնագրերի մասին
Կ-682-06.07.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Արդյունաբերական դիզայնի մասին
Կ-6821-06.07.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-6822-06.07.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-6823-06.07.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-6824-06.07.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Ապրանքային նշանների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-6825-06.07.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Բանկային գաղտնիքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-6826-06.07.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-6827-06.07.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Առեւտրաարդյունաբերական պալատների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-6828-06.07.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-6829-06.07.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Փախստականների եւ ապաստանի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-68210-06.07.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Ռազմարդյունաբերական համալիրի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-68211-06.07.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-68212-06.07.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
43.
«Հանրային խորհրդի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-721-02.09.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
44.
ա) «Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն ազատված է ավելացված արժեքի հարկից» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-723-04.09.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-7231-04.09.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
45.
«Տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-741-18.09.2020,11.01.2021-ՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Ռուստամ Բաքոյան
46.
Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-745-23.09.2020-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
47.
«Զենքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-748-29.09.2020-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
48.
«Երեխայի իրավունքների մասին» կոնվենցիայի` հաղորդագրություններ ներկայացնելու կարգի վերաբերյալ կամընտիր արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-777-05.11.2020-ՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
49.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-781-09.11.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Սնանկության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-7811-09.11.2020,14.01.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-7812-09.11.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-7813-09.11.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
50.
«Ռադիոակտիվ աղբյուրների տեղափոխման հարցերով Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների տեղեկատվական փոխգործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-784-19.11.2020-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
51.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-785-25.11.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-7851-25.11.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-7852-25.11.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-7853-25.11.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-7854-25.11.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Արդարադատության ակադեմիայի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-7855-25.11.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-7856-25.11.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Դատախազության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-7857-25.11.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-7858-25.11.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
52.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-788-30.11.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
53.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-789-30.11.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
54.
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Կանաչ կլիմայական հիմնադրամի միջեւ» հիմնական համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-794-03.12.2020,13.01.2021-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
55.
ա) Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին
Կ-795-04.12.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-7951-04.12.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-7952-04.12.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-7953-04.12.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-7954-04.12.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-7955-04.12.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Զենքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-7956-04.12.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Արդարադատության ակադեմիայի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-7957-04.12.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման եւ սոցիալական երաշխիքների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-7958-04.12.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-7959-04.12.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-79510-04.12.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
56.
«2006թ. նոյեմբերի 6-ի` Ղազախստանի Հանրապետության կառավարության եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության միջեւ եկամուտների եւ գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու եւ հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» կոնվենցիայի եւ դրան կից արձանագրության շրջանակներում Ղազախստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության լիազոր մարմինների կողմից տրված՝ ռեզիդենտությունը հաստատող պաշտոնական փաստաթղթերի ճանաչման կարգի վերաբերյալ հայտագրերի փոխանակման ձեւով կնքված» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-802-10.12.2020-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
57.
«Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքային նշանների, սպասարկման նշանների եւ ապրանքների ծագման տեղանունների մասին» պայմանագիրը վավերացնելու մասին
Կ-804-11.12.2020-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
58.
«Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների ծխախոտային արտադրանքի ակցիզների մասով հարկային քաղաքականության իրականացման սկզբունքների մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-807-15.12.2020-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
59.
«Քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքների մասին» միջազգային դաշնագրի՝ մահապատժի վերացմանն ուղղված երկրորդ կամընտիր արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-808-15.12.2020-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
60.
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ղազախստանի Հանրապետության կառավարության միջեւ Հայաստանի Հանրապետություն նավթամթերքի մատակարարման ոլորտում առեւտրատնտեսական համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-809-15.12.2020-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն