27.09.2004
1.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-344-05.08.2004-ՊԻ,ՍԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-346-06.08.2004-ՖՎ,ՍԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
Բնապահպանական վերահսկողության մասին
Կ-352-12.08.2004-ՍԱ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ՀՀ Սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-370-17.09.2004-ԵԻ-010/0
Հեղինակներ` Գուրգեն Արսենյան, Գրիգոր Ղոնջեյան, Մնացական Պետրոսյան, Հռիփսիմե Ավետիսյան, Լեւոն Պողոսյան, Արթուր Պետրոսյան
5.
ա) Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին
Կ-345-06.08.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-3451-06.08.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-3452-06.08.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-3453-06.08.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Բանկային գաղտնիքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-3454-06.08.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-3455-06.08.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-3456-06.08.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-351-12.08.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին
Կ-349-11.08.2004-ՊԱ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
Էլեկտրոնային փաստաթղթի եւ էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին
Կ-350-11.08.2004-ՊԻ,ՖՎ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
ա) «Պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-247-22.03.2004-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2471-22.03.2004-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2472-22.03.2004-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Ներքին զորքերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2473-22.03.2004-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «ՀՀ զինված ուժերի կայազորային պահակային ծառայություն կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2474-22.03.2004-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «ՀՀ զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2475-22.03.2004-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի հավերժացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2476-22.03.2004-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Ձերբակալված եւ կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2477-22.03.2004-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
«ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-371-20.09.2004-ՍԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն