13.09.2004


1.
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակի մասին
Պ-075-07.09.1999-ՊԻ-010/2
Հեղինակ` Վիկտոր Դալլաքյան
2.
Անվտանգության մասին
Պ-495-13.08.2001,19.10.2001-ՊԱ,ՊԻ-010/1
Հեղինակներ` Վիկտոր Դալլաքյան, Վահան Հովհաննեսյան, Հենրիկ Աբրահամյան, Վարդգես Մաթեւոսյան
3.
«Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-499-24.08.2001-ՍԱ-010/1
Հեղինակ` Վիկտոր Դալլաքյան
4.
Երիտասարդության մասին
Պ-582-08.02.2002-ՊԻ,ՍԱ,ԳԿ-010/1
Հեղինակներ` Վիկտոր Դալլաքյան, Արմեն Մխիթարյան, Վարդգես Մաթեւոսյան, Գագիկ Մելիքյան, Վազգեն Խաչիկյան, Գալուստ Սահակյան, Լեռնիկ Ալեքսանյան
5.
ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք
Կ-621-28.03.2002,12.02.2004-ՊԻ,ՍԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրքը գործողության մեջ դնելու մասին
Կ-063-25.07.2003-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
«Պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-095-26.08.2003-ՊԱ-010/1
Հեղինակ` Վիկտոր Դալլաքյան
8.
Ահաբեկչության դեմ պայքարի մասին
Պ-091-19.08.2003-ՊԱ-010/3
Հեղինակներ` Հրայր Կարապետյան, Լեւոն Մկրտչյան, Մհեր Շահգելդյան, Գալուստ Սահակյան
9.
ա) Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին
Կ-192-10.12.2003-ՖՎ,ԳԿ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1921-10.12.2003-ՖՎ,ԳԿ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
ՀՀ ընտանեկան օրենսգիրք
Պ-172-26.11.2003-ՊԻ,ՍԱ-010
Կ-242-16.03.2004-ՊԻ,ՍԱ-010
/3ամբ
Հեղինակներ` Ռաֆիկ Պետրոսյան, Վիկտոր Դալլաքյան, Կարեն Կարապետյան, Հովհաննես Մարգարյան, ՀՀ կառավարություն
11.
Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին
Կ-243-16.03.2004-ՊԻ,ՍԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
ա) «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-052-25.07.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0521-25.07.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
ա) Ինկասացիայի մասին
Կ-259-30.03.2004-ՖՎ,ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2591-30.03.2004-ՖՎ,ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
14.
Էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի մասին
Կ-265-07.04.2004-ՖՎ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
15.
Պետական նյութական պահուստի մասին
Պ-239-12.03.2004-ՖՎ,ՊԱ-010/3
Հեղինակներ` Հրայր Կարապետյան, Հովհաննես Մարգարյան, Լեւոն Մկրտչյան, Ոստանիկ Մարուխյան
16.
ա) Ֆիզիկական անձանց գույքի եւ եկամուտների հայտարարագրման մասին
Կ-316-01.06.2004-ՖՎ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-3161-01.06.2004-ՖՎ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
17.
«Հողի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-278-23.04.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Գրիգոր Ղոնջեյան, Հռիփսիմե Ավետիսյան
18.
Թափոնների մասին
Կ-290-05.05.2004-ՍԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
19.
«Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-276-23.04.2004-ՖՎ-010/0
Հեղինակներ` Գրիգոր Ղոնջեյան, Հռիփսիմե Ավետիսյան
20.
ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-124-30.09.2003-ՊԻ-010/0
Հեղինակներ` Վիկտոր Դալլաքյան, Գրիգոր Հարությունյան, Էդմունդ Ծատուրյան, Վարդան Մկրտչյան
21.
ա) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի մասին
Պ-087-19.08.2003-ՖՎ-010/0
Հեղինակներ` Շավարշ Քոչարյան, Թաթուլ Մանասերյան, Վարդան Մկրտչյան, Վիկտոր Դալլաքյան, Ստեփան Զաքարյան, Արամ Սարգսյան
բ) «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-0871-19.08.2003-ՖՎ-010/0
Հեղինակներ` Շավարշ Քոչարյան, Թաթուլ Մանասերյան, Վարդան Մկրտչյան, Վիկտոր Դալլաքյան, Ստեփան Զաքարյան
22.
Կրթության ոլորտում որոշ պետական ծախսերի ֆինանսավորման լրացուցիչ միջոցառումների մասին
Պ-037-16.07.2003-ԳԿ,ՖՎ-010/0
Հեղինակ` Վիկտոր Դալլաքյան
23.
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-044-25.07.2003-ՖՎ-010/0
Հեղինակներ` ՀՀ կառավարություն, Շավարշ Քոչարյան, Թաթուլ Մանասերյան, Լեւոն Մկրտչյան, Վիկտոր Դալլաքյան, Ստեփան Զաքարյան
24.
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-005-01.07.2003--010/0
Հեղինակ` Կարեն Կարապետյան
25.
«Հայխնայբանկ»-ում ավանդադրված խնայողությունների վերականգնման եւ մարման մասին
Պ-040-22.07.2003-ՖՎ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` Վիկտոր Դալլաքյան
26.
Պետական սուրհանդակային կապի գործակալության մասին
Պ-030-14.07.2003-ՊԻ,ՊԱ-010/0
Հեղինակ` Վիկտոր Դալլաքյան
27.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-035-16.07.2003-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` Վիկտոր Դալլաքյան
28.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-034-16.07.2003-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` Վիկտոր Դալլաքյան
29.
«Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-189-10.12.2003-ՍԱ-010/0
Հեղինակ` Վիկտոր Դալլաքյան
30.
ա) Օտարերկրյա քաղաքացիների մասին
Կ-066-25.07.2003-ԱՀ,ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0661-25.07.2003-ԱՀ,ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0662-25.07.2003-ԱՀ,ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0663-25.07.2003-ԱՀ,ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) ՀՀ արտոնագիր ստանալու համար պետական տուրքի կոնկրետ դրույքաչափեր սահմանելու վերաբերյալ օրենքի ուժ ունեցող որոշում ընդունելու համար ՀՀ կառավարությանը լիազորելու մասին
Կ-0664-25.07.2003-ԱՀ,ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
31.
«Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-226-27.02.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
32.
ա) «Հասարակական կարգի գերազանց պահպանման համար» մեդալի մասին
Կ-254-25.03.2004-ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «ՀՀ պետական պարգեւների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-2541-25.03.2004-ՊԱ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
33.
ա) «Աղետի գոտու վերականգնման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-237-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2371-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2372-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Սեւանա լճի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2373-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2374-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-2375-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2376-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Սահմանամերձ տարածաշրջանների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2377-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2378-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2379-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23710-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «ՀՀ հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23711-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23712-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
34.
ա) «Բույսերի պաշտպանության եւ բույսերի կարանտինի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-017-08.07.2003-ՍԱ,ՖՎ-010/1
Հեղինակներ` Կարեն Կարապետյան, Հակոբ Հակոբյան
բ) «Ագրարային պետական տեսչությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-0171-08.07.2003--010/0
Հեղինակներ` Կարեն Կարապետյան, Հակոբ Հակոբյան
գ) «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-0172-08.07.2003--010/1
Հեղինակներ` Կարեն Կարապետյան, Հակոբ Հակոբյան
35.
Բազմազավակ ընտանիքների պետական աջակցության մասին
Պ-119-25.09.2003-ՍԱ-010/0
Հեղինակներ` Արթուր Բաղդասարյան, Սամվել Բալասանյան, Գալուստ Սահակյան, Լեւոն Մկրտչյան
36.
«Մանկապատանեկան սպորտի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-361-08.09.2004-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
37.
Պետական գույքի մասնավորեցման 2001-2003 թվականների ծրագրի կատարման 2003 թվականի տարեկան հաշվետվության մասին
Կ-273-23.04.2004-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն