05.05.2020
1.
Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի 2019 թվականի գործունեության մասին տարեկան հաղորդում
533-30.03.2020-ԳԿ
2.
«Հայաստանի Հանրապետության դատախազության 2019 թվականի գործունեության մասին» հաղորդում
537-30.03.2020-ՊԻ
3.
«2019 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության, մարդու իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին» տարեկան հաղորդում եւ «Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի` որպես կանխարգելման ազգային մեխանիզմի 2019 թվականի գործունեության վերաբերյալ» տարեկան զեկույց
548-07.04.2020-ՄԻ
4.
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործունեության վերաբերյալ 2018-2019 թվականների հաղորդում
593-28.04.2020-ՊԻ
5.
Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային ուղեւորափոխադրումների կազմակերպման գործընթացը եւ 2016-2019թթ. ոլորտը սպասարկող, համակարգող եւ վերահսկող լիազոր մարմինների գործունեությունն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի գործունեության ժամկետը երկարաձգելու մասին
595-29.04.2020--012/0
6.
Մետաղական հանքարդյունաբերության ոլորտում ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում գործադիր իշխանության մարմիններին ներկայացված եւ նրանց կողմից ընդունված ֆինանսական եւ այլ հաշվետվությունների օրինականությունը, հիմնավորվածությունը եւ արժանահավատությունը ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի գործունեության ժամկետի երկարաձգելու մասին
603-04.05.2020--012/0
7.
«Շաքարախտով հիվանդացության աճի դեմ պայքարում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-476-12.02.2020-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-484-20.02.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-500-04.03.2020-ՊԻ-011/0
Հեղինակներ` Սոնա Ղազարյան, Սերգեյ Ատոմյան
10.
ա) «Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-506-09.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Ապրանքային նշանների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-5061-09.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Աշխարհագրական նշումների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-5062-09.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Գյուտերի, օգտակար մոդելների եւ արդյունաբերական նշումների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-5063-09.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Ինտեգրալ միկրոսխեմաների տոպոլոգիաների իրավական պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-5064-09.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
ա) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-507-09.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-5071-09.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
«Փաստաբանության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-512-12.03.2020,28.04.2020-ՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Նաիրա Զոհրաբյան, Շաքե Իսայան
13.
«Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-515-12.03.2020,04.05.2020-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
14.
«Կերի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-516-13.03.2020-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
15.
«Հայաստանի Հանրապետության եւ Սինգապուրի Հանրապետության միջեւ ծառայությունների առեւտրի եւ ներդրումների մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-541-31.03.2020-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
16.
«1994 թվականի սեպտեմբերի 9-ի Եվրասիական արտոնագրային կոնվենցիային կից «Արդյունաբերական նմուշների պահպանության մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-550-07.04.2020-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
17.
«Տեսալսողական կատարումների մասին» Պեկինի պայմանագիրը վավերացնելու մասին
Կ-551-07.04.2020-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
18.
«Սեռական շահագործումից եւ սեռական բնույթի բռնություններից երեխաների պաշտպանության մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան վավերացնելու մասին
Կ-552-08.04.2020-ՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի 2019 թվականի գործունեության մասին տարեկան հաղորդում
533-30.03.2020-ԳԿ
2.
«Հայաստանի Հանրապետության դատախազության 2019 թվականի գործունեության մասին» հաղորդում
537-30.03.2020-ՊԻ
3.
«2019 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության, մարդու իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին» տարեկան հաղորդում եւ «Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի` որպես կանխարգելման ազգային մեխանիզմի 2019 թվականի գործունեության վերաբերյալ» տարեկան զեկույց
548-07.04.2020-ՄԻ
4.
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործունեության վերաբերյալ 2018-2019 թվականների հաղորդում
593-28.04.2020-ՊԻ
5.
Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային ուղեւորափոխադրումների կազմակերպման գործընթացը եւ 2016-2019թթ. ոլորտը սպասարկող, համակարգող եւ վերահսկող լիազոր մարմինների գործունեությունն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի գործունեության ժամկետը երկարաձգելու մասին
595-29.04.2020--012/0
6.
Մետաղական հանքարդյունաբերության ոլորտում ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում գործադիր իշխանության մարմիններին ներկայացված եւ նրանց կողմից ընդունված ֆինանսական եւ այլ հաշվետվությունների օրինականությունը, հիմնավորվածությունը եւ արժանահավատությունը ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի գործունեության ժամկետի երկարաձգելու մասին
603-04.05.2020--012/0
7.
«Շաքարախտով հիվանդացության աճի դեմ պայքարում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-476-12.02.2020-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-484-20.02.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-500-04.03.2020-ՊԻ-011/0
Հեղինակներ` Սոնա Ղազարյան, Սերգեյ Ատոմյան
10.
ա) «Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-506-09.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Ապրանքային նշանների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-5061-09.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Աշխարհագրական նշումների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-5062-09.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Գյուտերի, օգտակար մոդելների եւ արդյունաբերական նշումների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-5063-09.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Ինտեգրալ միկրոսխեմաների տոպոլոգիաների իրավական պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-5064-09.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
ա) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-507-09.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-5071-09.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
«Փաստաբանության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-512-12.03.2020,28.04.2020-ՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Նաիրա Զոհրաբյան, Շաքե Իսայան
13.
«Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-515-12.03.2020,04.05.2020-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
14.
«Կերի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-516-13.03.2020-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
15.
«Հայաստանի Հանրապետության եւ Սինգապուրի Հանրապետության միջեւ ծառայությունների առեւտրի եւ ներդրումների մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-541-31.03.2020-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
16.
«1994 թվականի սեպտեմբերի 9-ի Եվրասիական արտոնագրային կոնվենցիային կից «Արդյունաբերական նմուշների պահպանության մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-550-07.04.2020-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
17.
«Տեսալսողական կատարումների մասին» Պեկինի պայմանագիրը վավերացնելու մասին
Կ-551-07.04.2020-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
18.
«Սեռական շահագործումից եւ սեռական բնույթի բռնություններից երեխաների պաշտպանության մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան վավերացնելու մասին
Կ-552-08.04.2020-ՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն