10.05.2004
1.
ա) ՀՀ ընտանեկան օրենսգիրք
Կ-242-16.03.2004-ՊԻ,ՍԱ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) ՀՀ ընտանեկան օրենսգիրք
Պ-172-26.11.2003-ՊԻ,ՍԱ-010/1
Հեղինակներ` Ռաֆիկ Պետրոսյան, Վիկտոր Դալլաքյան, Կարեն Կարապետյան, Հովհաննես Մարգարյան
2.
Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին
Կ-243-16.03.2004-ՊԻ,ՍԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-258-29.03.2004-ՊԻ,ՖՎ-010/0
Հեղինակներ` Աշոտ Արսենյան, Հերմինե Նաղդալյան
4.
ա) «Բույսերի պաշտպանության եւ բույսերի կարանտինի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-017-08.07.2003-ՍԱ,ՖՎ-010/1
Հեղինակներ` Կարեն Կարապետյան, Հակոբ Հակոբյան
բ) «Ագրարային պետական տեսչությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-0171-08.07.2003--010/0
Հեղինակներ` Կարեն Կարապետյան, Հակոբ Հակոբյան
գ) «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-0172-08.07.2003--010/1
Հեղինակներ` Կարեն Կարապետյան, Հակոբ Հակոբյան
5.
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-046-25.07.2003-ՖՎ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
ա) «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-052-25.07.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0521-25.07.2003-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-050-25.07.2003--010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
«Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-266-07.04.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
ա) «Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-280-29.04.2004-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2801-29.04.2004-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն