07.05.2019
1.
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդում (Գնաճի հաղորդում)
126-02.05.2019-ՖՎ
2.
ա) «Գովազդի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-034-28.02.2019,06.05.2019-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Հրաչյա Հակոբյան
բ) «Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-0341-28.02.2019-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Հրաչյա Հակոբյան
3.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-039-06.03.2019-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ա) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-042-06.03.2019-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-0421-06.03.2019-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-044-06.03.2019-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-045-06.03.2019,03.05.2019-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
«Հայաստանի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-048-06.03.2019-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Նաիրա Զոհրաբյան, Վահե Էնֆիաջյան
8.
ա) Պետություն-մասնավոր գործընկերության մասին
Կ-052-11.03.2019-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0521-11.03.2019-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-0522-11.03.2019-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0523-11.03.2019-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0524-11.03.2019-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0525-11.03.2019-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Աղբահանության եւ սանիտարական մաքրման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0526-11.03.2019-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
«Ապրանքային նշանների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-059-15.03.2019-ՏԵ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-062-19.03.2019-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
Մի շարք վարչական իրավախախտումների եւ պետական տուրքի համար կիրառված տույժերի համաներման մասին
Կ-063-19.03.2019-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
«Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-064-20.03.2019-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
ա) «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-065-20.03.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0651-20.03.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Վարկային կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0652-20.03.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
14.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Պ-066-21.03.2019,03.05.2019-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Վարազդատ Կարապետյան
15.
«Սպառողական կրեդիտավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Խ-076-29.03.2019,02.05.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` «Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն

1.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Խ-021-25.02.2019-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` «Բարգավաճ Հայաստան» խմբակցություն

1.
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդում (Գնաճի հաղորդում)
126-02.05.2019-ՖՎ
2.
ա) «Գովազդի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-034-28.02.2019,06.05.2019-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Հրաչյա Հակոբյան
բ) «Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-0341-28.02.2019-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Հրաչյա Հակոբյան
3.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-039-06.03.2019-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ա) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-042-06.03.2019-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-0421-06.03.2019-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-044-06.03.2019-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-045-06.03.2019,03.05.2019-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
«Հայաստանի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-048-06.03.2019-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Նաիրա Զոհրաբյան, Վահե Էնֆիաջյան
8.
ա) Պետություն-մասնավոր գործընկերության մասին
Կ-052-11.03.2019-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0521-11.03.2019-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-0522-11.03.2019-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0523-11.03.2019-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0524-11.03.2019-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0525-11.03.2019-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Աղբահանության եւ սանիտարական մաքրման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0526-11.03.2019-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
«Ապրանքային նշանների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-059-15.03.2019-ՏԵ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-062-19.03.2019-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
Մի շարք վարչական իրավախախտումների եւ պետական տուրքի համար կիրառված տույժերի համաներման մասին
Կ-063-19.03.2019-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
«Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-064-20.03.2019-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
ա) «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-065-20.03.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0651-20.03.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Վարկային կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0652-20.03.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
14.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Պ-066-21.03.2019,03.05.2019-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Վարազդատ Կարապետյան
15.
«Սպառողական կրեդիտավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Խ-076-29.03.2019,02.05.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` «Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն