03.05.2018
1.
ա) Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-300-10.04.2018-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-3001-10.04.2018-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-3002-10.04.2018-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
Դատական դեպարտամենտում ծառայության մասին
Կ-301-10.04.2018,27.04.2018-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
ա) Տեղական հանրաքվեի մասին
Կ-302-10.04.2018,27.04.2018-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-3021-10.04.2018,27.04.2018-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-3022-10.04.2018,27.04.2018-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-3023-10.04.2018,27.04.2018-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
Հաշտարարության մասին
Կ-293-04.04.2018,27.04.2018-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
«Արդարադատության ակադեմիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-297-06.04.2018-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրություն
25.04.2018-
7.
«Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-278-01.03.2018-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
ա) Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-300-10.04.2018-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-3001-10.04.2018-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-3002-10.04.2018-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
Դատական դեպարտամենտում ծառայության մասին
Կ-301-10.04.2018,27.04.2018-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
ա) Տեղական հանրաքվեի մասին
Կ-302-10.04.2018,27.04.2018-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-3021-10.04.2018,27.04.2018-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-3022-10.04.2018,27.04.2018-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-3023-10.04.2018,27.04.2018-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
Հաշտարարության մասին
Կ-293-04.04.2018,27.04.2018-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
«Արդարադատության ակադեմիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-297-06.04.2018-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրություն
25.04.2018-
7.
«Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-278-01.03.2018-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն