06.02.2018
1.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-243-24.01.2018,01.02.2018-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Վահրամ Բաղդասարյան, Խոսրով Հարությունյան, ՀՀ կառավարություն
2.
ա) Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-197-04.12.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1972-04.12.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Բուսական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1973-04.12.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Կենդանական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1974-04.12.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
ա) Միջհամայնքային միավորումների մասին
Կ-205-07.12.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2051-07.12.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2052-07.12.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-207-07.12.2017-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Պ-212-13.12.2017,01.02.2018-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Արփինե Հովհաննիսյան
6.
«Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների կողմից արդյունաբերական ապրանքների նկատմամբ հատուկ սուբսիդիաները Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ կամավոր համաձայնեցնելու եւ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների կողմից հատուկ սուբսիդիաների տրամադրման հետ կապված` Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից քննություն անցկացնելու կարգի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-221-15.12.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
«ՏՐԱՍԵԿԱ մուլտիմոդալ փոխադրումների զարգացման մասին համաձայնագիրը (կից առարկությամբ) վավերացնելու մասին
Կ-222-15.12.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
«Ճանապարհային նշանների եւ ազդանշանների մասին» կոնվենցիան (կից առարկությամբ) վավերացնելու մասին
Կ-228-15.12.2017-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-231-21.12.2017,01.02.2018-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Միհրան Պողոսյան
10.
ա) «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-234-22.12.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Բնապահպանական իրավախախտումների հետեւանքով կենդանական եւ բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2341-22.12.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2342-22.12.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-2343-22.12.2017,02.02.2018-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-243-24.01.2018,01.02.2018-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Վահրամ Բաղդասարյան, Խոսրով Հարությունյան, ՀՀ կառավարություն
2.
ա) Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-197-04.12.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1972-04.12.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Բուսական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1973-04.12.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Կենդանական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1974-04.12.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
ա) Միջհամայնքային միավորումների մասին
Կ-205-07.12.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2051-07.12.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2052-07.12.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-207-07.12.2017-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Պ-212-13.12.2017,01.02.2018-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Արփինե Հովհաննիսյան
6.
«Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների կողմից արդյունաբերական ապրանքների նկատմամբ հատուկ սուբսիդիաները Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ կամավոր համաձայնեցնելու եւ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների կողմից հատուկ սուբսիդիաների տրամադրման հետ կապված` Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից քննություն անցկացնելու կարգի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-221-15.12.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
«ՏՐԱՍԵԿԱ մուլտիմոդալ փոխադրումների զարգացման մասին համաձայնագիրը (կից առարկությամբ) վավերացնելու մասին
Կ-222-15.12.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
«Ճանապարհային նշանների եւ ազդանշանների մասին» կոնվենցիան (կից առարկությամբ) վավերացնելու մասին
Կ-228-15.12.2017-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-231-21.12.2017,01.02.2018-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Միհրան Պողոսյան
10.
ա) «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-234-22.12.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Բնապահպանական իրավախախտումների հետեւանքով կենդանական եւ բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2341-22.12.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2342-22.12.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-2343-22.12.2017,02.02.2018-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն