03.10.2017
1.
«Հայաստանի Հանրապետության մասով Եվրասիական Տնտեսական Միության պայմանագրի գործողությունը դադարեցնելու գործընթաց սկսելու վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի հայտարարության նախագծի (Խ-127-11.09.2017-ԱՀ-013/0) վերաբերյալ Ազգային ժողով եզրակացություն ներկայացնելու համար ԱԺ ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին
Խ-128-14.09.2017-ԱՀ-012/0
Հեղինակ` «Ելք» խմբակցություն
2.
«Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-045-03.07.2017,29.09.2017-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
ա) «Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Պ-061-11.07.2017-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Շուշան Սարդարյան, Մուրադ Մուրադյան
բ) «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-0611-11.07.2017,29.09.2017-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Շուշան Սարդարյան, Մուրադ Մուրադյան
4.
«Տիեզերական տարածության, այդ թվում` Լուսնի եւ այլ երկնային մարմինների հետազոտման եւ օգտագործման ոլորտում պետությունների գործունեությունը կարգավորող սկզբունքների մասին» պայմանագիրը վավերացնելու մասին
Կ-089-21.07.2017-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
2014 թվականի հոկտեմբերի 29-ին Ամմանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության կառավարության միջեւ ներդրումների խրախուսման եւ փոխադարձ պաշտպանության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-098-28.07.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
1958 թվականի մարտի 20-ին Ժնեւում ստորագրված «Անվավոր փոխադրամիջոցների եւ անվավոր փոխադրամիջոցների վրա տեղադրվող եւ (կամ) օգտագործվող սարքավորումների ու մասերի համար միօրինակ տեխնիկական կարգադրագրերի ընդունման մասին եւ այդ կարգադրագրերի հիման վրա տրվող հաստատումների փոխադարձաբար ճանաչման պայմանների մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-099-28.07.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
2013 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Կումամոտոյում ստորագրված «Սնդիկի վերաբերյալ» Մինամատայի կոնվենցիան (կից հայտարարությամբ) վավերացնելու մասին
Կ-100-28.07.2017-ԱՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Կորեայի Հանրապետության կառավարության միջեւ մշակույթի, սպորտի եւ կրթության բնագավառներում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-102-28.07.2017-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
«Տիեզերական օբյեկտների կողմից հասցված վնասի համար միջազգային պատասխանատվության մասին» կոնվենցիան վավերացնելու մասին
Կ-103-31.07.2017-ԱՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
«Տիեզերագնացներին փրկելու, տիեզերագնացների վերադարձի եւ տիեզերական տարածություն արձակված օբյեկտների վերադարձի մասին» համաձայնագիրը վավերցնելու մասին
Կ-104-31.07.2017-ԱՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
«Թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի եւ դրանց պրեկուրսորների նմուշների հանձնման կարգի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-106-31.07.2017-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-107-31.07.2017,26.09.2017-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-108-31.07.2017-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արա Բաբլոյան, Արփինե Հովհաննիսյան, Գագիկ Մելիքյան
14.
Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-110-07.08.2017-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակներ` Արփինե Հովհաննիսյան, Շուշան Սարդարյան, Գեւորգ Պետրոսյան, Էդմոն Մարուքյան
15.
Դատախազության մասին
Կ-111-10.08.2017,02.10.2017-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
16.
ա) Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-113-14.08.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1131-14.08.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-1132-14.08.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1133-14.08.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
17.
Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-114-14.08.2017,29.09.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
«Հայաստանի Հանրապետության մասով Եվրասիական Տնտեսական Միության պայմանագրի գործողությունը դադարեցնելու գործընթաց սկսելու վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի հայտարարության նախագծի (Խ-127-11.09.2017-ԱՀ-013/0) վերաբերյալ Ազգային ժողով եզրակացություն ներկայացնելու համար ԱԺ ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին
Խ-128-14.09.2017-ԱՀ-012/0
Հեղինակ` «Ելք» խմբակցություն
2.
«Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-045-03.07.2017,29.09.2017-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
ա) «Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Պ-061-11.07.2017-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Շուշան Սարդարյան, Մուրադ Մուրադյան
բ) «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-0611-11.07.2017,29.09.2017-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Շուշան Սարդարյան, Մուրադ Մուրադյան
4.
«Տիեզերական տարածության, այդ թվում` Լուսնի եւ այլ երկնային մարմինների հետազոտման եւ օգտագործման ոլորտում պետությունների գործունեությունը կարգավորող սկզբունքների մասին» պայմանագիրը վավերացնելու մասին
Կ-089-21.07.2017-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
2014 թվականի հոկտեմբերի 29-ին Ամմանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության կառավարության միջեւ ներդրումների խրախուսման եւ փոխադարձ պաշտպանության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-098-28.07.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
1958 թվականի մարտի 20-ին Ժնեւում ստորագրված «Անվավոր փոխադրամիջոցների եւ անվավոր փոխադրամիջոցների վրա տեղադրվող եւ (կամ) օգտագործվող սարքավորումների ու մասերի համար միօրինակ տեխնիկական կարգադրագրերի ընդունման մասին եւ այդ կարգադրագրերի հիման վրա տրվող հաստատումների փոխադարձաբար ճանաչման պայմանների մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-099-28.07.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
2013 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Կումամոտոյում ստորագրված «Սնդիկի վերաբերյալ» Մինամատայի կոնվենցիան (կից հայտարարությամբ) վավերացնելու մասին
Կ-100-28.07.2017-ԱՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Կորեայի Հանրապետության կառավարության միջեւ մշակույթի, սպորտի եւ կրթության բնագավառներում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-102-28.07.2017-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
«Տիեզերական օբյեկտների կողմից հասցված վնասի համար միջազգային պատասխանատվության մասին» կոնվենցիան վավերացնելու մասին
Կ-103-31.07.2017-ԱՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
«Տիեզերագնացներին փրկելու, տիեզերագնացների վերադարձի եւ տիեզերական տարածություն արձակված օբյեկտների վերադարձի մասին» համաձայնագիրը վավերցնելու մասին
Կ-104-31.07.2017-ԱՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
«Թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի եւ դրանց պրեկուրսորների նմուշների հանձնման կարգի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-106-31.07.2017-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-107-31.07.2017,26.09.2017-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-108-31.07.2017-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արա Բաբլոյան, Արփինե Հովհաննիսյան, Գագիկ Մելիքյան
14.
Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-110-07.08.2017-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակներ` Արփինե Հովհաննիսյան, Շուշան Սարդարյան, Գեւորգ Պետրոսյան, Էդմոն Մարուքյան
15.
Դատախազության մասին
Կ-111-10.08.2017,02.10.2017-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
16.
ա) Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-113-14.08.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1131-14.08.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-1132-14.08.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1133-14.08.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
17.
Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-114-14.08.2017,29.09.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն