11.09.2017


1.
Հայաստանի Հանրապետության եւ այլ երկրների միջեւ միջպետական (միջկառավարական) համաձայնագրերի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի համար բացառապես ռազմական նշանակության արտադրանքի ներմուծումն ավելացված արժեքի հարկից ազատելու մասին
Կ-009-31.05.2017-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ա) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-011-31.05.2017,11.09.2017-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-0111-31.05.2017,11.09.2017-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
ա) «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-015-05.06.2017-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Եկամտային հարկի եւ սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0151-05.06.2017-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0152-05.06.2017-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ա) Ճարտարապետական գործունեության մասին
Կ-021-16.06.2017,29.08.2017-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0211-16.06.2017-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-0212-16.06.2017-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
«Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-024-20.06.2017-ԳԿ-011/0
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Ռաֆիկ Գրիգորյան, Գագիկ Մելիքյան, Ռուզաննա Մուրադյան, Մարգարիտ Եսայան
6.
ա) Թանգարանների եւ Հայաստանի Հանրապետության թանգարանային ֆոնդի մասին
Կ-028-22.06.2017-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0281-22.06.2017-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
ա) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-029-22.06.2017-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Գործունեության իրականացման ծանուցան մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0291-22.06.2017-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-0292-22.06.2017-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Զենքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0293-22.06.2017-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0294-22.06.2017-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0295-22.06.2017-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0296-22.06.2017-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
«Ֆինանսական համահարթեցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-030-22.06.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Վարդեւան Գրիգորյան
9.
ա) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-032-23.06.2017-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն ազատված է ավելացված արժեքի հարկից» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0321-23.06.2017-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
«Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-035-26.06.2017-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի կատարման 2016 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Կ-036-26.06.2017-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
«Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-037-26.06.2017-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
«Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-038-26.06.2017-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
14.
ա) Բնակարանային հիպոտեկային կրեդիտավորման մասին
Կ-039-26.06.2017-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-0391-26.06.2017-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների եւ ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0392-26.06.2017-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Հրապարակային սակարկությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0393-26.06.2017-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0394-26.06.2017-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
15.
ա) «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-040-26.06.2017-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0401-26.06.2017-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների եւ ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0402-26.06.2017-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
16.
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության եւ սոցիալական ներառման մասին
Կ-044-03.07.2017-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
17.
ա) «Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-046-03.07.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-0461-03.07.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0462-03.07.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Ագրարային պետական տեսչությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Կ-0463-03.07.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
18.
ա) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-047-03.07.2017-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0471-03.07.2017-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
19.
ա) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-049-03.07.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0491-03.07.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Անասնաբուժության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0492-03.07.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
20.
«Հանրային ծառայությունների համարանիշի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-051-06.07.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
21.
«Աուդիտորական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-053-06.07.2017-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
22.
«Քաղաքական ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-054-06.07.2017,11.09.2017-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
23.
ա) Բույսերի սորտերի պահպանության մասին
Կ-055-07.07.2017-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0551-07.07.2017-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Սելեկցիոն նվաճումների պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0552-07.07.2017-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0553-07.07.2017-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
24.
«Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-056-07.07.2017-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
25.
ա) «Ինտերնետով հրապարակային եւ անհատական ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-062-11.07.2017,11.09.2017-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0621-11.07.2017,11.09.2017-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-0622-11.07.2017,11.09.2017-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-0623-11.07.2017,11.09.2017-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
26.
«Ազգաբնակչության էկոլոգիական կրթության եւ դաստիարակության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-063-11.07.2017-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
27.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-064-11.07.2017-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
28.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-065-11.07.2017-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
29.
ա) «Մշակութային արժեքների արտահանման եւ ներմուծման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-066-11.07.2017-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0661-11.07.2017-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
30.
«Քրեական դատավարության մասնակիցների պաշտպանության մասին 2006 թվականի նոյեմբերի 28-ի համաձայնագիրը` պաշտպանության միջոցների իրականացման հետ կապված ծախսերի փոխհատուցման հարցերով իրագործելու վերաբերյալ» արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-067-12.07.2017-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
31.
Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության եւ Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջեւ «Պաշտպանական համակարգեր» միջպետական ֆինանսաարդյունաբերական խմբի ստեղծման մասին» 2000 թվականի փետրվարի 11-ի համաձայնագրին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության միանալու մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-068-12.07.2017-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
32.
«Վարչարարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-069-14.07.2017,11.09.2017-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
33.
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-070-14.07.2017-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
34.
«Ազատ առեւտրի գոտու մասին 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի պայմանագրի մասնակից պետությունների միջեւ պետական գնումների կարգավորման կանոնների եւ ընթացակարգերի մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-071-14.07.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
35.
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կառավարության միջեւ ներդրումների խրախուսման եւ փոխադարձ պաշտպանության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-072-14.07.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
36.
«Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության եւ Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջեւ «Պաշտպանական համակարգեր» միջպետական ֆինանսաարդյունաբերական խմբի ստեղծման մասին» 2000 թվականի փետրվարի 11-ի համաձայնագրում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-073-14.07.2017-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
37.
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Լյուքսեմբուրգի Մեծ Դքսության կառավարության միջեւ օդային հաղորդակցությունների մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-074-17.07.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
38.
ա) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-075-17.07.2017-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0751-17.07.2017-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0752-17.07.2017-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
39.
ա) «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-076-17.07.2017-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0761-17.07.2017-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-0762-17.07.2017-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
40.
«Հավաքների ազատության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-077-17.07.2017-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
41.
«Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-078-17.07.2017-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
42.
«Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-079-17.07.2017-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
43.
«Ռազմական գործողությունների ժամանակ հեղձուցիչ, թունավորող կամ այլ գազերի օգտագործման եւ մանրէաբանական պատերազմի միջոցների արգելման մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-080-19.07.2017-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
44.
«Բնական մորթուց հագուստի առարկաներ, հագուստի պարագաներ եւ այլ արտադրատեսակներ» ապրանքային դիրքի հսկիչ (նույնականացման) նշաններով ապրանքների դրոշմավորում ներդնելու փորձնական ծրագիրը 2015-2016 թվականներին իրականացնելու մասին» 2015 թվականի սեպտեմբերի 8-ի համաձայնագրի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-081-19.07.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
45.
«Ժամանակավոր ներմուծման մասին» կոնվենցիան (կից հայտարարությամբ) վավերացնելու մասին
Կ-082-19.07.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
46.
«Կրթության բնագավառում խտրականության դեմ» կոնվենցիայի կողմ պետությունների միջեւ ծագող վեճերի լուծման համար պատասխանատու` հաշտեցման եւ միջնորդության հանձնաժողով ստեղծելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-083-20.07.2017-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
47.
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Մոլդովայի Հանրապետության կառավարության միջեւ քաղաքացիների` առանց մուտքի արտոնագրի այցելությունների մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-084-20.07.2017-ԱՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
48.
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության միջեւ` Մեղրի-Նուրդուզ սահմանային դարպասի համատեղ օգտագործման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-085-20.07.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
49.
«Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի գործունեությունը շարունակելու մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-086-20.07.2017-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
50.
2016 թվականի նոյեմբերի 9-ին Երեւանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Հյուսիսային շրջակա միջավայրի ֆինանսական կորպորացիայի միջեւ» շրջանակային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-087-20.07.2017-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
51.
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Միգրացիոն քաղաքականության մշակման միջազգային կենտրոնի (ՄՔՄՄԿ) միջեւ Հայաստանի Հանրապետությունում ՄՔՄՄԿ-ի կարգավիճակի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-088-20.07.2017-ԵԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
52.
«Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջեւ՝ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի եւ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի զորքերի (ուժերի) միացյալ խմբավորման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-092-26.07.2017-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
53.
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջեւ տեխնիկական համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-095-26.07.2017-ԱՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
54.
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության միջեւ 2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Փարիզում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական միության միջեւ առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» 2013 թվականի ապրիլի 19-ին Բրյուսելում ստորագրված համաձայնագրի կիրարկող արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-096-26.07.2017-ԱՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
55.
ա) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-010-31.05.2017,11.09.2017-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0101-31.05.2017-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
56.
«Անտառարդյունաբերական համալիրի եւ անտառային տնտեսության բնագավառում համագործակցության մասին» 1998 թվականի սեպտեմբերի 11-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-093-26.07.2017-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
57.
«Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջեւ 2013 թվականի հունիսի 25-ի` «Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջեւ ռազմատեխնիկական համագործակցության զարգացման մասին» պայմանագրի շրջանակներում մատակարարվող ռազմական նշանակության արտադրանքի առկայության եւ նպատակային օգտագործման նկատմամբ հսկողության իրականացման կարգի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-101-28.07.2017-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն