14.11.2016
1.
«Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1062-20.09.2016-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ա) «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1063-20.09.2016-ՍՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-10631-20.09.2016-ՍՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կայազորային եւ պահակային ծառայությունների կանոնագիրքը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1081-03.10.2016-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ա) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1077-29.09.2016,07.11.2016-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Տեղական հանրաքվեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-10771-29.09.2016,07.11.2016-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-10772-29.09.2016,07.11.2016-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-10773-07.11.2016-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
Կուսակցությունների մասին
Կ-1095-11.10.2016-ՄԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
«Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1104-24.10.2016-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1076-29.09.2016-ՊԻ-010
Կ-1111-08.11.2016-ՊԻ-010
/2ամբ
Հեղինակներ` ՀՀ կառավարություն, ՀՀ կառավարություն
2.
Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի 2017 թվականի գործունեության տարեկան ծրագիր
1106-27.10.2016-ՖՎ
3.
ա) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1107-28.10.2016-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-11071-28.10.2016-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-11072-28.10.2016-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ա) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին
Կ-1115-11.11.2016-ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-11151-11.11.2016-ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-11152-11.11.2016-ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
Միջազգային պայմանագրերի վավերացում.

ա) 2015 թվականի դեկտեմբերի 30-ին եւ 2016 թվականի հոկտեմբերի 25-ին ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության միջեւ «Զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածմանը հակազդելու բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագրի ժամկետը յոթ տարով երկարաձգելու մասին» հայտագրերի փոխանակմամբ կնքված համաձայնություն
Ն-1114-09.11.2016-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ