06.06.2016
1.
ա) «Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-983-06.04.2016-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9831-06.04.2016-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-984-06.04.2016-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
ա) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-990-18.04.2016-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9901-18.04.2016-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգիրք
Կ-991-18.04.2016-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
ա) Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին
Կ-996-02.05.2016-ՄԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-9961-02.05.2016-ՄԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Ձերբակալված եւ կալանավորված անձանց պահելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-9962-02.05.2016-ՄԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-9963-02.05.2016-ՄԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1015-01.06.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
Միջազգային պայմանագրերի վավերացում.

ա) Հայաստանի Հանրապետության եւ Վերակառուցման եւ զարգացման եվրոպական բանկի միջեւ 2016 թվականի մայիսի 11-ին ստորագրված «Գյումրու քաղաքային ճանապարհներ» վարկային համաձայնագիր
Ն-1017-06.06.2016-ԱՀ,ՖՎ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
բ) Հայաստանի Հանրապետության եւ Վերակառուցման եւ զարգացման միջազգային բանկի միջեւ 2016 թվականի մայիսի 12-ին ստորագրված «Էներգետիկայի ոլորտի ֆինանսական առողջացման ծրագիր» վարկային համաձայնագիր
Ն-1018-06.06.2016-ԱՀ,ՖՎ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
գ) Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական ներդրումային բանկի միջեւ 2016 թվականի հունվարի 26-ին Երեւանում եւ 2016 թվականի հունվարի 29-ին Լյուքսեմբուրգում ստորագրված «Հայաստանի Մ6 միջպետական ճանապարհ» Ֆինանսական պայմանագիր
Ն-1019-06.06.2016-ԱՀ,ՖՎ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ