25.04.2016
1.
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-954-25.02.2016,22.04.2016-ՊԻ-010/0
Հեղինակներ` Հովհաննես Մարգարյան, Մհեր Շահգելդյան
2.
«Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-956-26.02.2016-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Փախստականների եւ ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-957-01.03.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ա) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-962-12.03.2016-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-9621-12.03.2016-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9622-12.03.2016-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-9623-12.03.2016-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
«Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-580-28.08.2014-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` Հրանտ Բագրատյան
6.
ա) «Մարդու վերարտադրողական առողջության եւ վերարտադրողական իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-965-17.03.2016-ԱՄ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-9651-17.03.2016-ԱՄ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
ա) Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք
Կ-960-10.03.2016,19.04.2016-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաuտանի Հանրապետության oրենuգրքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
Կ-9601-10.03.2016,19.04.2016-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-9602-10.03.2016,19.04.2016-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաuտանի Հանրապետության քրեական oրենuգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մաuին
Կ-9603-10.03.2016,19.04.2016-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-9604-10.03.2016,19.04.2016-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9605-10.03.2016,19.04.2016-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-9606-10.03.2016,19.04.2016-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-9607-10.03.2016,19.04.2016-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-9608-10.03.2016,19.04.2016-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-9609-10.03.2016,19.04.2016-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-96010-10.03.2016,19.04.2016-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-96011-10.03.2016,19.04.2016-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ա) «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-981-04.04.2016-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետթյան օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9811-04.04.2016-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Ճանապարհային վճարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-9812-04.04.2016-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«2015 թվականի ընթացքում ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության, մարդու իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին» տարեկան հաղորդումը
977-01.04.2016-ՄԻ
4.
Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 2015 թվականի գործունեության մասին հաղորդում
978-02.04.2016-ԳԿ
5.
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 2015 թվականի դրամավարկային քաղաքականության ծրագրի կատարման հաշվետվություն (գնաճի հաշվետվություն)
979-02.04.2016-ՖՎ
6.
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 2016 թվականի դրամավարկային քաղաքականության ծրագիր
980-02.04.2016-ՖՎ
7.
Հանրային հեռուստառադիոընկերության 2015 թվականի գործունեության վերաբերյալ Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի հաղորդումը
982-05.04.2016-ԳԿ
8.
Միջազգային պայմանագրերի վավերացում.

ա) 2006 թվականի նոյեմբերի 28-ին Մինսկում ստորագրված «Քրեական դատավարության մասնակիցների պաշտպանության մասին» համաձայնագիր (կից առարկությամբ)
Ն-985-06.04.2016-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
բ) 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ին Մոսկվայում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջեւ Հավաքական անվտանգության կովկասյան տարածաշրջանում հակաօդային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգ ստեղծելու մասին» համաձայնագիր
Ն-986-06.04.2016-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ