14.03.2016
1.
Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-932-11.01.2016-ԳԲ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Պետական պարտքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-934-12.01.2016-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
ա) Երեւանի փոքր կենտրոնի կառուցապատման մասին
Կ-935-14.01.2016-ՏՏ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9351-14.01.2016-ՏՏ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9352-14.01.2016-ՏՏ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9353-14.01.2016-ՏՏ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-9354-14.01.2016-ՏՏ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-9355-14.01.2016-ՏՏ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9356-14.01.2016-ՏՏ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
«Օրգանական գյուղատնտեսության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-936-14.01.2016-ԳԲ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
ա) «Մշակութային արժեքների արտահանման եւ ներմուծման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-937-14.01.2016-ՏՀ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-9371-14.01.2016-ՏՀ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
ա) «Քաղաքացիական պաշտպանության ստորաբաժանումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-938-21.01.2016,25.02.2016-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Զենքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-9381-21.01.2016,25.02.2016-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-9382-21.01.2016,25.02.2016-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9383-21.01.2016,25.02.2016-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններկատարելու մասին
Կ-9384-21.01.2016,25.02.2016-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-9385-21.01.2016,25.02.2016-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Հիդրոօդերեւութաբանական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-9386-21.01.2016,25.02.2016-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
ա) «Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-533-23.05.2014-ԳԿ-010/0
Հեղինակ` Թեւան Պողոսյան
բ) «Կրթության մասին» Հայստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-5331-23.05.2014-ԳԿ-010/0
Հեղինակ` Թեւան Պողոսյան
8.
ա) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-955-26.02.2016-ՏՀ-010
Կ-961-11.03.2016-ՏՀ-010
/2ամբ
Հեղինակներ` Վարդան Այվազյան, Գարեգին Նուշիկյան, Միքայել Մելքումյան, Հակոբ Հակոբյան, Խաչատուր Քոքոբելյան, ՀՀ կառավարություն
բ) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-9551-26.02.2016-ՏՀ-010
Կ-9611-11.03.2016-ՏՀ-010
/2ամբ
Հեղինակներ` Վարդան Այվազյան, Գարեգին Նուշիկյան, Միքայել Մելքումյան, Հակոբ Հակոբյան, Խաչատուր Քոքոբելյան, ՀՀ կառավարություն