08.06.2015
1.
ա) «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-750-03.04.2015-ՏՏ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-7501-03.04.2015-ՏՏ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին
Կ-7502-03.04.2015-ՏՏ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-7503-03.04.2015-ՏՏ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-7504-03.04.2015-ՏՏ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-751-03.04.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-7511-03.04.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-755-09.04.2015-ՍՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ա) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-761-16.04.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-7611-16.04.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
«Հսկիչ նշանների (դրոշմապիտակների) միջոցով մագնիսական, օպտիկական, թվային, լազերային եւ ցանկացած այլ տիպի էլեկտրոնային կրիչների պարտադիր դրոշմավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Կ-762-17.04.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
«Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-763-20.04.2015,02.06.2015-ՍՀ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Էդմոն Մարուքյան, Արփինե Հովհաննիսյան
7.
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-784-13.05.2015-ՍՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
«Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-785-13.05.2015-ՍՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն

1.
«Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-792-19.05.2015-ՄԻ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Վահրամ Բաղդասարյան, Հովհաննես Սահակյան, Արծվիկ Մինասյան, Արմեն Բաբայան, Միքայել Մանուկյան, Հայկ Բաբուխանյան

1.
Ողջիի, Փխրուտի, Արծվանիկի պոչամբարներում կուտակված եւ կուտակվող, ինչպես նաեւ «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» փակ բաժնետիրական ընկերության գործունեության արդյունքում գոյացած եւ գոյացող արտադրական լցակույտերի մշակման ներդրումային ծրագրի մասին
Կ-786-14.05.2015-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Կ-772-30.04.2015-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
ա) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-796-26.05.2015-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-7961-26.05.2015-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Առեւտրային արբիտրաժի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-7962-26.05.2015-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-7963-26.05.2015-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-7964-26.05.2015-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետությանօրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-7965-26.05.2015-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-7966-26.05.2015-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
«Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-797-26.05.2015-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
Միջազգային պայմանագրերի վավերացում.

ա) 2014 թվականի հոկտեմբերի 29-ին Ամմանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության կառավարության միջեւ ներդրումների խրախուսման եւ փոխադարձ պաշտպանության մասին» համաձայնագիր
Ն-791-18.05.2015-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
բ) 2014 թվականի հուլիսի 9-ին Մոնտեվիդեոյում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության եւ Ուրուգվայի Արեւելյան Հանրապետության միջեւ համագործակցության մասին» շրջանակային համաձայնագիր
Ն-804-03.06.2015-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
գ) 2013 թվականի հոկտեմբերի 25-ին Մինսկում ստորագրված «Կոռուպցիայի հակազդման միջպետական խորհրդի կազմավորման մասին» համաձայնագիր
Ն-805-03.06.2015-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
դ) 2015 թվականի մարտի 25-ին Պեկինում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության կառավարության միջեւ «Հայաստանի Հանրապետությանը Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության կողմից արտոնյալ վարկի տրամադրման մասին» շրջանակային համաձայնագիր
Ն-806-03.06.2015-ԱՀ,ՖՎ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
ե) 2015 թվականի փետրվարի 13-ին Հռոմում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ռելյատիվիստական աստղաֆիզիկայի կենտրոնների միջազգային ցանցի (ԻԿՐԱՆԵՏ) միջեւ «Հայաստանի Հանրապետությունում ԻԿՐԱՆԵՏ-ի կենտրոն հիմնադրելու մասին» համաձայնագիր
Ն-807-03.06.2015-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
զ) Հայաստանի Հանրապետության եւ Վերակառուցման եւ զարգացման միջազգային բանկի միջեւ 2015 թվականի ապրիլի 8-ին ստորագրված «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագիր» վարկային համաձայնագիր
Ն-808-04.06.2015-ԱՀ,ՖՎ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
է) Հայաստանի Հանրապետության եւ Վերակառուցման եւ զարգացման միջազգային բանկի միջեւ 2015 թվականի ապրիլի 8-ին ստորագրված «Սոցիալական ներդրումների եւ տեղական զարգացման ծրագիր» վարկային համաձայնագիր
Ն-809-04.06.2015-ԱՀ,ՖՎ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ