09.06.2014
1.
«Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-486-07.04.2014-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` Էդմոն Մարուքյան
2.
«Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-488-08.04.2014-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-491-11.04.2014-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ա) «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-495-18.04.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-4951-18.04.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
ա) «Փախստականների եւ ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-500-23.04.2014,06.06.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-5001-23.04.2014,06.06.2014-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
«Շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-460-12.03.2014-ՏՀ-010/0
Հեղինակներ` Էդմոն Մարուքյան, Ալեքսանդր Արզումանյան


1.
Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Կ-507-30.04.2014-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ՀՀ սահմանադրական դատարանի անդամ նշանակելու մասին

3.
Միջազգային պայմանագրերի վավերացում.

ա) 2011 թվականի հոկտեմբերի 28-ին Մոսկվայում ստորագրված «Բժշկական նշանակության արտադրանքի կեղծման եւ հանրային առողջության համար վտանգ ներկայացնող նմանատիպ հանցագործությունների մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիա
Ն-535-27.05.2014-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
բ) «2012 թվականի մայիսի 30-ին Աշգաբատում ստորագրված, Երկրաբաշխության, քարտեզագրության, կադաստրի եւ Երկրի հեռահար խորաչափման ոլորտում ԱՊՀ մասնակից պետությունների փոխգործակցության մասին» 1992 թվականի հոկտեմբերի 9-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրություն
Ն-536-27.05.2014-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
գ) Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական ներդրումային բանկի միջեւ 2013 թվականի նոյեմբերի 7-ին եւ 2013 թվականի նոյեմբերի 18-ին ստորագրված «Հայաստանի «Հյուսիս-Հարավ» ճանապարհային միջանցք» ֆինանսական պայմանագիր
Ն-539-05.06.2014-ԱՀ,ՖՎ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
դ) Հայաստանի Հանրապետության եւ Ասիական զարգացման բանկի միջեւ 2014 թվականի մարտի 11-ին ստորագրված վարկային համաձայնագիր (ընդհանուր գործողություններ) (Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր-Ծրագիր 3)
Ն-540-05.06.2014-ԱՀ,ՖՎ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ