28.04.2014
1.
ա) «Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-443-11.02.2014-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-4431-11.02.2014-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-444-12.02.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
ա) Փրկարարական ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին
Կ-449-27.02.2014-ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4491-27.02.2014-ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ա) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-453-28.02.2014-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-4531-28.02.2014-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
ա) «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-458-05.03.2014-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4581-05.03.2014-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
«Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-459-12.03.2014-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
Թատրոնի եւ թատերական գործունեության մասին
Պ-073-04.09.2012-ԳԿ-010/0
Հեղինակներ` Հեղինե Բիշարյան, Մհեր Շահգելդյան, Հովհաննես Մարգարյան, Իշխան Խաչատրյան
8.
«Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-076-06.09.2012-ՏՀ-010/0
Հեղինակներ` Աղվան Վարդանյան, Արմեն Բաբայան
9.
«Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-494-18.04.2014-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Վարդան Այվազյան, Հովհաննես Սոֆոյան, Արմեն Մխիթարյան, Միքայել Մելքումյան


1.
ա) Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին
Կ-473-25.03.2014-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-4731-25.03.2014-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-4732-25.03.2014-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 2013 թվականի գործունեության մասին հաղորդում
478-28.03.2014-ԳԿ
3.
«2013 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության եւ երկրում մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների խախտման մասին» տարեկան զեկույց
481-01.04.2014-ՄԻ
4.
Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի 2013 թվականի տարեկան հաշվետվություն
482-01.04.2014-ՖՎ
5.
Հանրային հեռուստառադիոընկերության 2013 թվականի գործունեության վերաբերյալ Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի հաղորդում
483-02.04.2014-ԳԿ
6.
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 2013 թվականի դրամավարկային քաղաքականության ծրագրի կատարման հաշվետվություն (գնաճի հաշվետվություն)
484-02.04.2014-ՖՎ
7.
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 2014 թվականի դրամավարկային քաղաքականության ծրագիր
485-02.04.2014-ՖՎ
8.
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 76-րդ հոդվածի գործողությունը կասեցնելու մասին
Կ-503-25.04.2014-ՍՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
«Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-504-25.04.2014-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
Ազգային ժողովի նախագահի ընտրություն

11.
Ազգային ժողովի պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի ընտրություն