24.02.2014
1.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-417-16.12.2013-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ա) «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-423-23.12.2013-ՏՀ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-4231-23.12.2013-ՏՀ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Կազմակերպություններին եւ ֆիզիկական անձանց հարկային հաշվառման վերցնելու եւ հարկային հաշվառումից հանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-427-28.12.2013-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-428-28.12.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
ա) Ոստիկանական պահպանության մասին
Կ-429-08.01.2014-ՊԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4291-08.01.2014-ՊԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-371-29.10.2013,21.02.2014-ՄԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` Արտակ Դավթյան
7.
ա) «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-430-20.01.2014-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4301-20.01.2014-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
ա) Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին
Կ-432-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի դեպարտամենտում պետական ծառայության մասին
Կ-4321-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-4322-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Արդարադատության ակադեմիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-4323-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4324-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-4325-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-4326-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-4327-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4328-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4329-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-43210-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Հավաքների ազատության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-43211-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-43212-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-43213-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժե) «Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-43214-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժզ) «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-43215-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժէ) «Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-43216-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժը) «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-43217-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժթ) «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(ՀՀ Նախագահի առարկությամբ վերադարձված)
Կ-43218-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
2008թ. մարտի 1-2-ին Երեւան քաղաքում տասը անձանց սպանությունների, քաղաքացիական անձանց, ոստիկանության աշխատակիցներին ու զինծառայողներին հրազենային ու այլ մարմնական վնասվածքներ պատճառելու դեպքերով ՀՀ ոստիկանության, Հատուկ քննչական ծառայության, ՀՀ գլխավոր դատախազության ձեռնարկած միջոցառումների ու գործողությունների հիմնավորվածության եւ օրինականության հարցը ուսումնասիրող ՀՀ Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին
Պ-433-24.01.2014-ՊԻ-011/0
Հեղինակներ` Լեւոն Զուրաբյան, Ստեփան Դեմիրճյան, Գագիկ Ջհանգիրյան, Նիկոլ Փաշինյան, Հրանտ Բագրատյան, Լյուդմիլա Սարգսյան, Արամ Մանուկյան
2.
Հայաստանի Հանրապետության գազամատակարարման համակարգի գործունեությունն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին
Պ-448-21.02.2014--011/0
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Դավիթ Հարությունյան, Հեղինե Բիշարյան