03.12.2012
1.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-109-03.10.2012-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
Պետական գույքի կառավարման մասին
Կ-111-08.10.2012-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-115-12.10.2012-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-116-12.10.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
«Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կայազորային ու պահակային ծառայությունների կանոնագիրքը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-117-17.10.2012-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
«Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-118-17.10.2012-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
ա) Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-128-18.10.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Արմեն Բաբայան, Արծվիկ Մինասյան, Աղվան Վարդանյան
բ) «Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում եւ գանձվում» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-1281-18.10.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Արմեն Բաբայան, Արծվիկ Մինասյան, Աղվան Վարդանյան
8.
ա) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Պ-101-02.10.2012,28.11.2012-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Արթուր Գեւորգյան, Հայկ Բաբուխանյան
բ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-1011-28.11.2012-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Արթուր Գեւորգյան, Հայկ Բաբուխանյան
9.
ա) «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-148-15.11.2012-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1481-15.11.2012-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1482-15.11.2012-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1483-15.11.2012-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
ա) Շրջանառության հարկի մասին
Կ-159-28.11.2012-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1591-28.11.2012-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1592-28.11.2012-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1593-28.11.2012-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1594-28.11.2012-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1595-28.11.2012-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1596-28.11.2012-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
Հարկային եւ պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների արտոնություններ սահմանելու մասին
Կ-160-28.11.2012-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
«Ընդերքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-161-28.11.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
«Դրամարկղային գործառնությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-162-28.11.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
14.
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-163-28.11.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
15.
«Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-164-28.11.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
16.
«Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-165-28.11.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
17.
«Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-166-28.11.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
18.
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-167-28.11.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
19.
«Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-168-28.11.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
«Հայ ազգային կոնգրես» խմբակցության հարցապնդում

2.
Միջազգային պայմանագրերի վավերացում

ա) 2012 թվականի հուլիսի 9-ին ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության եւ Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջեւ «Հարկային վարչարարության արդիականացման ծրագիր» ֆինանսավորման համաձայնագիր
Ն-157-27.11.2012-ԱՀ,ՖՎ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
բ) 2011 թվականի դեկտեմբերի 23-ին Երեւանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության միջեւ Արաքս գետի վրա հիդրոէլեկտրակայան կառուցելու եւ շահագործելու բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրություն
Ն-158-27.11.2012-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ