27.02.2012
1.
«Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1312-20.12.2011-ՍՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1313-22.12.2011-ԱՄ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-1314-26.12.2011-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` Դավիթ Հարությունյան
4.
ա) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1304-02.12.2011,27.02.2012-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Ձերբակալված եւ կալանավորված անձանց պահելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-13041-27.02.2012-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
«Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1326-20.01.2012,24.02.2012-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1340-23.02.2012-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1346-24.02.2012-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1348-24.02.2012-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-13481-24.02.2012-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-13482-24.02.2012-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
ա) Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-1324-12.01.2012-ՊԻ-010/0
Հեղինակներ` Ստյոպա Սաֆարյան, Արծվիկ Մինասյան, Վահան Հովհաննեսյան, Արմեն Մարտիրոսյան
բ) «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-13241-12.01.2012-ՊԻ-010/0
Հեղինակներ` Ստյոպա Սաֆարյան, Արծվիկ Մինասյան, Վահան Հովհաննեսյան, Արմեն Մարտիրոսյան
գ) «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-13242-12.01.2012-ՊԻ-010/0
Հեղինակներ` Ստյոպա Սաֆարյան, Արծվիկ Մինասյան, Վահան Հովհաննեսյան, Արմեն Մարտիրոսյան
2.
ա) Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին
Կ-1341-23.02.2012,27.02.2012-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-13411-23.02.2012,27.02.2012-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-13412-27.02.2012-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
ա) Գույքահարկի եւ հողի հարկի գծով առաջացած ապառքների մասին
Կ-1342-23.02.2012-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-13421-23.02.2012-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-13422-23.02.2012-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-13423-23.02.2012-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ա) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1343-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-13431-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-13432-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Վարչարարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-13433-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-13434-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-13435-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-13436-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-13437-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Ֆիրմային անվանումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-13438-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-13439-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Ջրօգտագործողների ընկերությունների եւ ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134310-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Հիմնադրամների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134311-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134312-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) «Կազմակերպություններին եւ ֆիզիկական անձանց հարկային հաշվառման վերցնելու եւ հարկային հաշվառումից հանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134313-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժե) «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134314-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժզ) «Բանկային գաղտնիքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134315-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժէ) «Բանկային, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների եւ ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134316-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժը) «Գյուղատնտեսական վարկային ակումբների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134317-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժթ) «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134318-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ի) «Գրավատների եւ գրավատնային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134319-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իա) «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134320-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իբ) «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134321-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իգ) «Աուդիտորական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134322-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իդ) «Առեւտրաարդյունաբերական պալատների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134323-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իե) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134324-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իզ) «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134325-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իէ) «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134326-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իը) «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134327-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իթ) «Հրապարակային սակարկությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134328-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լ) «Դեղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134329-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լա) «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134330-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լբ) «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134331-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լգ) «Համատիրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134332-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լզ) «Անասնաբուժության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134335-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լէ) «Վիճակախաղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134336-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լը) «Փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134337-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
ա) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1344-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-13441-24.02.2012-ՏՀ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-13442-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-13443-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-13444-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-13445-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Բուսասանիտարիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-13446-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-13447-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Չափումների միասնականության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-13448-24.02.2012-ՏՀ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-13449-24.02.2012-ՏՀ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Անհատական տվյալների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-134410-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134411-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության oրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134412-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134413-24.02.2012-ՏՀ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժե) «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-134414-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժզ) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134415-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժէ) «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134416-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժը) «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134417-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժթ) «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134418-24.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ի) «Ինտերնետով հրապարակային ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134419-27.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իա) «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134420-27.02.2012-ՏՀ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իբ) «Բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134421-27.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իգ) «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134422-27.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իդ) «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-134423-27.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իե) «Գյուտերի, օգտակար մոդելների եւ արդյունաբերական նմուշների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-134424-27.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իզ) «Հակագնագցման (հակադեմփինգային) եւ փոխհատուցման միջոցների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134425-27.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իէ) «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134426-27.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իը) «Հանրաքվեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-134427-27.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իթ) «Հրապարակային սակարկությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-134428-27.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լ) «Կրթության պետական տեսչության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-134429-27.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լա) «Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134430-27.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լբ) «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134431-27.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լգ) «Ներքին շուկայի պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-134432-27.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լդ) «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-134433-27.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լե) «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134434-27.02.2012-ՏՀ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լզ) «Վերահսկիչ պալատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134435-27.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լէ) «Վիճակախաղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134436-27.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լը) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-134437-27.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լթ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134438-27.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
խ) «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134439-27.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
խա) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-134440-27.02.2012-ՏՀ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
խբ) «Հիմնադրամների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134441-27.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
խգ) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-134442-27.02.2012-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1345-24.02.2012-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
ՀՀ միջազգային պայմանագրերի վավերացում.

ա) «1965 թվականի նոյեմբերի 15-ին Հաագայում ստորագրված «Արտերկրում քաղաքացիական եւ առեւտրային գործերով դատական եւ արտադատական փաստաթղթերի հանձնման մասին» կոնվենցիա
Ն-1335-14.02.2012-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
բ) «1970 թվականի մարտի 18-ին Հաագայում ստորագրված «Քաղաքացիական կամ առեւտրային գործերով արտերկրում ապացույցներ ձեռք բերելու մասին» կոնվենցիա (կից վերապահումով եւ հայտարարություններով)
Ն-1336-14.02.2012-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ