23.05.2011
1.
«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-791-08.04.2009,20.05.2011-ՏՀ-010/1
Հեղինակներ` Խաչիկ Հարությունյան, Հեղինե Բիշարյան, Իշխան Խաչատրյան, Հովհաննես Մարգարյան
2.
ա) «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1112-04.04.2011-ՏՀ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-11121-04.04.2011-ՏՀ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-11122-04.04.2011-ՏՀ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-11123-04.04.2011-ՏՀ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
ա) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1113-04.04.2011-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-11131-04.04.2011-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-11132-04.04.2011-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-11133-04.04.2011-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-11134-04.04.2011-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
«Զորահավաքային նախապատրաստության եւ զորահավաքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1114-05.04.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
ա) «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1115-05.04.2011-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-11151-05.04.2011-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
ա) «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-1118-08.04.2011-ԳԲ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Խաչիկ Հարությունյան, Միշա Ստեփանյան, Հեղինե Բիշարյան, Վահագն Մախսուդյան, Իշխան Խաչատրյան
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Պ-11181-08.04.2011-ԳԲ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Խաչիկ Հարությունյան, Միշա Ստեփանյան, Հեղինե Բիշարյան, Վահագն Մախսուդյան, Իշխան Խաչատրյան
7.
ա) «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-1105-21.03.2011,10.05.2011-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Արտակ Դավթյան, Արտակ Զաքարյան, Կարինե Աճեմյան
բ) «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-11051-21.03.2011,10.05.2011-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Արտակ Դավթյան, Արտակ Զաքարյան, Կարինե Աճեմյան
8.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1107-23.03.2011-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
«Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-1133-18.04.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Կարինե Աճեմյան, Արման Սահակյան, Գրիգորի Մարգարյան, Ալեքսան Պետրոսյան
10.
ա) «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1134-22.04.2011-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-11341-22.04.2011-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն

1.
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Պ-1090-18.02.2011-ՍՀ-010/0
Հեղինակ` Ռուզաննա Առաքելյան

1.
ա) «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստան Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1163-10.05.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-11631-10.05.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1170-18.05.2011,23.05.2011-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
ՀՀ Ազգային ժողովի պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի եզրակացությունը «2008թ. մարտի 1-2-ին Երեւան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների եւ դրանց պատճառների ուսումնասիրության եւ ՀՀ Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի եզրակացությունում ընդգրկված առաջարկությունների կատարման ընթացքի մշտադիտարկման (մոնիթորինգի) վերաբերյալ»
1173-13.05.2011-
4.
Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ համաներում հայտարարելու մաuին
Ն-1174-20.05.2011-ՊԻ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
5.
ա) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1176-20.05.2011-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-11761-20.05.2011-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-11762-20.05.2011-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
«Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1177-21.05.2011-ՍՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
ՀՅԴ խմբակցության հարցապնդում

8.
ՀՀ միջազգային պայմանագրերի վավերացում.

ա) 2011 թվականի հունվարի 17-ին Նիկոսիայում ստորագրված «Հաաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Կիպրոսի Հանրապետության կառավարության միջեւ եկամուտների կրկնակի հարկումը բացառելու եւ հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» համաձայնագիրը (կից արձանագրությամբ)
Ն-1165-10.05.2011-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
բ) 2010 թվականի հունիսի 18-ին Երեւանում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Շվեյցարիայի Համադաշնության կառավարության միջեւ «Հայաստանում արտակարգ իրավիճակներին արձագանքելու համակարգին օժանդակության վերաբերյալ տեխնիկական եւ ֆինանսական համագործակցության մասին» համաձայնագիր
Ն-1166-10.05.2011-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ