10.05.2011
1.
ա) «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1104-21.03.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-11041-21.03.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1135-22.04.2011-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի կատարման 2010 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Կ-1148-02.05.2011-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ա) Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից հարկային եւ պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին
Կ-1158-02.05.2011-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) 2008 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հարկային հաշվետվություններ չներկայացրած կազմակերպությունները լուծարելու եւ անհատ ձեռնարկատերերին պետական հաշվառումից հանելու մասին
Կ-11581-02.05.2011-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
«Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1160-04.05.2011,10.05.2011-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1127-14.04.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
2011 թվականի ՀՀ դրամավարկային քաղաքականության ծրագիր
1145-29.04.2011-ՖՎ
3.
2010 թվականի ՀՀ դրամավարկային քաղաքականության ծրագրի կատարման հաշվետվությունը
1146-29.04.2011-ՖՎ
4.
Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Կ-1149-02.05.2011-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
ա) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1150-02.05.2011-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հրապարակային սակարկությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-11501-02.05.2011-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1151-02.05.2011-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
«Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-1152-02.05.2011-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
«Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1153-02.05.2011-ՄԻ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` ՀՀ կառավարություն, Հովհաննես Մարգարյան, Հեղինե Բիշարյան, Վարդան Բոստանջյան
9.
ա) «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-1154-02.05.2011-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Վարկային տեղեկատվության շրջանառության եւ վարկային բյուրոների գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-11541-02.05.2011-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
ա) Հանրային ծառայության մասին
Կ-1155-02.05.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-11551-02.05.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-11552-02.05.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
ՀՀ միջազգային պայմանագրերի վավերացում.

ա) 2010 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում ստորագրված «Հավաքական անվտանգության մասին» պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների իրավապահ մարմինների եւ հատուկ ծառայությունների զինման համար հատուկ տեխնիկայի եւ հատուկ միջոցների մատակարարումների արտոնյալ պայմանների մասին» 2007 թվականի հոկտեմբերի 6-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրություն
Ն-1126-13.04.2011-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
բ) 2011 թվականի մարտի 26-ին եւ 2011 թվականի ապրիլի 4-ին նամակների փոխանակմամբ կնքված` «2009 թվականի հոկտեմբերի 19-ին եւ 2009 թվականի հոկտեմբերի 20-ին նամակների փոխանակմամբ կնքված` «Աֆղանստանում միջազգային անվտանգության աջակցման ուժերի կազմում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանման մասնակցության հետ կապված Հյուսիսատլանտյան դաշինքի (ՆԱՏՕ) հետ իրավական հարցերի կարգավորման վերաբերյալ» համաձայնագրի գործողության ժամկետի երկարաձգման եւ հայկական զորախմբի թվակազմի ավելացման վերաբերյալ» համաձայնագիր
Ն-1147-29.04.2011-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ