21.03.2011
1.
ա) «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1076-19.01.2011-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-10761-19.01.2011-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-10762-19.01.2011-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-10763-19.01.2011-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-10764-19.01.2011-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Պ-1078-26.01.2011-ՊԻ-010/0
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Հովհաննես Սահակյան, Կարինե Աճեմյան
3.
ա) «Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-1079-31.01.2011-ԱՄ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Կարեն Ավագյան, Արա Բաբլոյան, Մկրտիչ Մինասյան
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-10791-31.01.2011-ԱՄ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Կարեն Ավագյան, Արա Բաբլոյան, Մկրտիչ Մինասյան
4.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-1068-13.01.2011,18.03.2011-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Հովիկ Աբրահամյան, Գագիկ Մելիքյան, Հերմինե Նաղդալյան
բ) «Ֆիզիկական անձանց գույքի եւ եկամուտների հայտարարագրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-10681-13.01.2011-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Հովիկ Աբրահամյան, Գագիկ Մելիքյան, Հերմինե Նաղդալյան
5.
«Համահայկական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1072-18.01.2011,09.03.2011-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-1083-08.02.2011,18.03.2011-ՊԻ-010/1
Հեղինակ` Վիկտոր Դալլաքյան
7.
ա) Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք
Պ-1087-10.02.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Դավիթ Հարությունյան, Հովհաննես Սահակյան, Հեղինե Բիշարյան, Հովհաննես Մարգարյան, Նաիրա Զոհրաբյան, Վարդան Բոստանջյան
բ) Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-10871-10.02.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Դավիթ Հարությունյան, Հովհաննես Սահակյան, Հեղինե Բիշարյան, Հովհաննես Մարգարյան, Նաիրա Զոհրաբյան, Վարդան Բոստանջյան
գ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Պ-10872-10.02.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Դավիթ Հարությունյան, Հովհաննես Սահակյան, Հեղինե Բիշարյան, Հովհաննես Մարգարյան, Նաիրա Զոհրաբյան, Վարդան Բոստանջյան
դ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-10873-10.02.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Դավիթ Հարությունյան, Հովհաննես Սահակյան, Հեղինե Բիշարյան, Հովհաննես Մարգարյան, Նաիրա Զոհրաբյան, Վարդան Բոստանջյան
ե) «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-10874-10.02.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Դավիթ Հարությունյան, Հովհաննես Սահակյան, Հեղինե Բիշարյան, Հովհաննես Մարգարյան, Նաիրա Զոհրաբյան, Վարդան Բոստանջյան
զ) «Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-10875-10.02.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Դավիթ Հարությունյան, Հովհաննես Սահակյան, Հեղինե Բիշարյան, Հովհաննես Մարգարյան, Նաիրա Զոհրաբյան, Վարդան Բոստանջյան
է) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-10876-10.02.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Դավիթ Հարությունյան, Հովհաննես Սահակյան, Հեղինե Բիշարյան, Հովհաննես Մարգարյան, Նաիրա Զոհրաբյան, Վարդան Բոստանջյան
8.
ա) Հավաքների ազատության մասին
Կ-1092-23.02.2011,18.03.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-10921-23.02.2011,18.03.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-10922-23.02.2011,18.03.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-10923-23.02.2011,18.03.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-10924-23.02.2011,18.03.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-10925-23.02.2011,18.03.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-10926-23.02.2011,18.03.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-10927-23.02.2011,18.03.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-10928-23.02.2011,18.03.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Դատախազության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-10929-23.02.2011,18.03.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-109210-23.02.2011,18.03.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Խղճի ազատության եւ կրոնական կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-109211-23.02.2011,18.03.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-109212-18.03.2011-ՊԻ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-109213-18.03.2011-ՊԻ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժե) Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-109214-18.03.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժզ) «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մաuին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-109215-18.03.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժէ) «Արհեստակցական միությունների մաuին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-109216-18.03.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժը) «Զենքի մաuին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-109217-18.03.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժթ) «Հասարակական կազմակերպությունների մաuին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-109218-18.03.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ի) «Տեղական հանրաքվեի մաuին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-109219-18.03.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իա) «Կուսակցությունների մաuին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-109220-18.03.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իբ) «Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» Հայաuտանի Հանրապետության փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-109221-18.03.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իգ) «Լեզվի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-109222-18.03.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իդ) «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-109223-18.03.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իե) «Ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-109224-18.03.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իզ) «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-109225-18.03.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իէ) «Ազգային անվտանգության մարմինների մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-109226-18.03.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իը) «Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-109227-18.03.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իթ) «Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-109228-18.03.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լ) «Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-109229-18.03.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լա) «Հայաստանի փրկարար ծառայության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-109230-18.03.2011-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-1097-14.03.2011-ՊԻ-010/0
Հեղինակներ` Վահան Հովհաննեսյան, Արմեն Ռուստամյան, Արծվիկ Մինասյան, Արտյուշ Շահբազյան, Արա Նռանյան
10.
ա) «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-1103-17.03.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Արա Նռանյան, Կարեն Վարդանյան, Հակոբ Հակոբյան, Գոհար Ենոքյան, Արա Սիմոնյան, ՀՀ կառավարություն
բ) «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-11031-17.03.2011-ՏՀ-010/1
Հեղինակներ` Արա Նռանյան, Կարեն Վարդանյան, Հակոբ Հակոբյան, Գոհար Ենոքյան, Արա Սիմոնյան, ՀՀ կառավարություն
գ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-11032-17.03.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Արա Նռանյան, Կարեն Վարդանյան, Հակոբ Հակոբյան, Գոհար Ենոքյան, Արա Սիմոնյան, ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Պ-11033-17.03.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Արա Նռանյան, Կարեն Վարդանյան, Հակոբ Հակոբյան, Գոհար Ենոքյան, Արա Սիմոնյան, ՀՀ կառավարություն


1.
ՀՀ միջազգային պայմանագրերի վավերացում.

ա) 2010 թվականի օգոստոսի 20-ին Երեւանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջեւ 1995 թվականի մարտի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջեւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ռուսաստանյան ռազմակայանի մասին» պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» թիվ 5 արձանագրություն
Ն-1098-17.03.2011-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
բ) 2010 թվականի օգոստոսի 20-ին Երեւանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջեւ առեւտրային ներկայացուցչություններ փոխադարձաբար հիմնադրելու մասին» համաձայնագիր
Ն-1099-17.03.2011-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
գ) 2010 թվականի օգոստոսի 20-ին Երեւանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջեւ հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագիրը (կից կիրարկման արձանագրությամբ)
Ն-1100-17.03.2011-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
դ) 2010 թվականի հոկտեմբերի 11-ին Երեւանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության եւ Սլովենիայի Հանրապետության միջեւ եկամուտների եւ գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու եւ հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» կոնվենցիան (կից արձանագրությամբ)
Ն-1101-17.03.2011-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
ե) 2005 թվականի դեկտեմբերի 8-ին ստորագրված «1949 թվականի օգոստոսի 12-ի Ժնեւի կոնվենցիաների լրացուցիչ տարբերակիչ խորհրդանշանի ընդունման մասին» լրացուցիչ արձանագրությունը (Արձանագրություն III)
Ն-1102-17.03.2011-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ