28.02.2011
1.
Ավտոմոբիլային տրանսպորտով վտանգավոր բեռներ եւ չվնասազերծված տարաներ փոխադրելու մասին
Կ-1061-21.12.2010-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1062-21.12.2010-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
ա) «Փախստականների եւ ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1063-21.12.2010-ՄԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Քաղաքական ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-10631-21.12.2010-ՄԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ա) «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1064-11.01.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-10641-11.01.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
ա) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1067-11.01.2011-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-10671-11.01.2011-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1070-14.01.2011-ԳԲ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
Արտադպրոցական կրթության մասին
Պ-083-22.08.2007-ԳԿ-010/0
Հեղինակներ` Հեղինե Բիշարյան, Հովհաննես Մարգարյան
8.
«Բնապահպանական եւ բնօգտագործման վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-762-11.11.2009-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Վարդան Այվազյան, Վարդան Բոստանջյան
9.
ա) «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-1025-16.11.2010-ՏՀ-010/0
Հեղինակներ` Արծվիկ Մինասյան, Կարեն Վարդանյան, Արա Նռանյան, Ստյոպա Սաֆարյան, Վարդան Բոստանջյան, Արմեն Մարտիրոսյան, Ռուզաննա Առաքելյան, Հակոբ Հակոբյան
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-10251-16.11.2010-ՏՀ-010/0
Հեղինակներ` Արծվիկ Մինասյան, Կարեն Վարդանյան, Արա Նռանյան, Ստյոպա Սաֆարյան, Վարդան Բոստանջյան, Արմեն Մարտիրոսյան, Ռուզաննա Առաքելյան, Հակոբ Հակոբյան
10.
ա) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-1066-11.01.2011,25.02.2011-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Հովհաննես Սահակյան, Սուքիաս Ավետիսյան, Վազգեն Կարախանյան
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Պ-10661-25.02.2011-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Հովհաննես Սահակյան, Սուքիաս Ավետիսյան, Վազգեն Կարախանյան
11.
ա) Ազատ տնտեսական գոտիների մասին
Կ-1073-18.01.2011-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-10731-18.01.2011-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-10732-18.01.2011-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-10733-18.01.2011-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-10734-18.01.2011-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-10735-18.01.2011-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-10736-18.01.2011-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-10737-18.01.2011-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
ա) «Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1074-18.01.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Շարժական գույքի կադաստրի վարման, շարժական գույքի գրավի իրավունքի, լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-10741-18.01.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Ջրօգտագործողների ընկերությունների եւ ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-10742-18.01.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-10743-18.01.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Հիմնադրամների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-10744-18.01.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-10745-18.01.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Համատիրությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-10746-18.01.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-10747-18.01.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-10748-18.01.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-10749-18.01.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-107410-18.01.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Աուդիտորական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-107411-18.01.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-107412-18.01.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) «Անասնաբուժության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-107413-18.01.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժե) «Գյուղատնտեսական վարկային ակումբների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-107414-18.01.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժզ) «Վիճակախաղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-107415-18.01.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժէ) «Վարչարարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-107416-18.01.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժը) Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-107417-18.01.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժթ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-107418-18.01.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ի) «Կազմակերպությունների եւ ֆիզիկական անձանց հարկային հաշվառման վերցնելու եւ հարկային հաշվառումից հանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-107419-18.01.2011-ՏՀ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իա) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-107420-18.01.2011-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1075-19.01.2011-ԳԲ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
Հայաստանի Հանրապետության գազամատակարարման համակարգի գործունեության ուսումնասիրության Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին
Պ-932-14.06.2010-ՏՀ-011/0
Հեղինակներ` Վահան Հովհաննեսյան, Արծվիկ Մինասյան, Արտյուշ Շահբազյան, Հրայր Կարապետյան
2.
«Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1096-24.02.2011-ՍՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
Մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրություն