27.04.2009
1.
ա) Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-563-12.03.2009-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5631-12.03.2009-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող եւ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում եւ գանձվում» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-560-12.03.2009-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-552-27.02.2009-ԳԲ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-557-05.03.2009-ԳԲ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Հակոբ Հակոբյան, Լեւոն Սարգսյան, Սուքիաս Ավետիսյան, Էդուարդ Շարմազանով, Գագիկ Մելիքյան
5.
ա) «Որսի եւ որսորդական տնտեսության վարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-558-09.03.2009-ԳԲ-010/2ամբ.
Հեղինակ` Վիկտոր Դալլաքյան
բ) ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-5581-09.03.2009-ԳԲ-010/2ամբ.
Հեղինակ` Վիկտոր Դալլաքյան
6.
«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-547-26.02.2009-ՍՀ-010/0
Հեղինակներ` Հակոբ Հակոբյան, Սուքիաս Ավետիսյան, Գագիկ Մելիքյան, Գագիկ Գեւորգյան, Էդուարդ Շարմազանով, Մանվել Ղազարյան, Լեւոն Սարգսյան


1.
ա) «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-601-22.04.2009-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-6011-22.04.2009-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-6012-22.04.2009-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-6013-22.04.2009-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-6014-22.04.2009-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Հասարակության եւ պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-6015-22.04.2009-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-6016-22.04.2009-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-6017-22.04.2009-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-6018-22.04.2009-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-6019-22.04.2009-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն