22.10.2007
1.
Թատրոնի եւ թատերական գործունեության մասին
Կ-084-23.08.2007-ԳԿ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-098-29.08.2007-ԱՄ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանարպետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-099-29.08.2007-ԱՄ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
«Մանկապատանեկան սպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-100-29.08.2007-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
ա) Հանրակրթության մասին
Կ-101-29.08.2007-ԳԿ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1011-29.08.2007-ԳԿ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասի
Կ-1012-29.08.2007-ԳԿ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1013-29.08.2007-ԳԿ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Կրթության պետական տեսչության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1014-29.08.2007-ԳԿ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1015-29.08.2007-ԳԿ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
«Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-056-31.07.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
«Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-087-23.08.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-082-22.08.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
«Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-104-29.08.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
ա) Տեխնիկական արատորոշման միջոցներով տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զննության անցկացման ծառայությունների մատուցման սակագների սահմանման եւ վերանայման մասին
Կ-105-29.08.2007-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» Հայաստանի Հանարպետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1051-29.08.2007-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
ա) «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-106-29.08.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1061-29.08.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
«Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-108-04.09.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Պ-089-28.08.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` Հովհաննես Մարգարյան
14.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-094-28.08.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Արտաշես Ավոյան, Հովհաննես Մարգարյան
15.
«Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-117-05.09.2007-ՊԻ-010/0
Հեղինակներ` Հովհաննես Մարգարյան, Գուրգեն Սարգսյան, Արտաշես Ավոյան
16.
ա) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-107-04.09.2007-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանարպետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1071-04.09.2007-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
17.
Պետական սուրհանդակային կապի մասին
Կ-049-26.07.2007-ՊԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
18.
Պետական սուրհանդակային ծառայության մասին
Պ-007-20.06.2007-ՊԱ-010/0
Հեղինակ` Վիկտոր Դալլաքյան
19.
«Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-120-11.09.2007-ՊԱ-010/0
Հեղինակներ` Արթուր Աղաբեկյան, Վահան Հովհաննեսյան


1.
ա) «Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-146-09.10.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1461-09.10.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1462-09.10.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1463-09.10.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Պարզեցված հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1464-09.10.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1465-09.10.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1466-09.10.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Վճարահաշվարկային համակարգերի եւ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1467-09.10.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1468-09.10.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ կիրառողների գործունեության կասեցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1469-09.10.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ա) «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-149-15.10.2007-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1491-15.10.2007-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1492-15.10.2007-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1493-15.10.2007-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1494-15.10.2007-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-150-15.10.2007-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ա) Քաղաքացիական հատուկ ծառայության մասին
Կ-148-15.10.2007-ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքի անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1481-15.10.2007-ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
ա) Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգիրք
Կ-151-17.10.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «ՀՀ Նախագահի առարկությամբ եւ առաջարկություններով Ազգային ժողով վերադարձված «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»
Կ-1511-17.10.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
ա) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-152-17.10.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1521-17.10.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1522-17.10.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-1523-17.10.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1524-17.10.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1525-17.10.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1526-17.10.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
ա) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-153-17.10.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Դատախազության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1531-17.10.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
ա) Հատուկ քննչական ծառայության մասին
Կ-155-19.10.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1551-19.10.2007-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1552-19.10.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն