10.09.2007


1.
Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին
Կ-1091-05.02.2007-ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ա) Հողերի օգտագործման եւ պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին
Կ-935-22.08.2006-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-9351-22.08.2006-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
Օրգանական գյուղատնտեսության մասին
Կ-990-31.10.2006-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ա) Առողջապահության մասին
Կ-501-08.02.2005-ԱՄ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5011-08.02.2005-ԱՄ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-5012-08.02.2005-ԱՄ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
«Ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով ուսումնասիրության եւ արդյունահանման համար տրամադրելու (կոնցեսիայի) մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-081-17.08.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
«Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-072-09.08.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
Կազմակերպություններին եւ ֆիզիկական անձանց հարկային հաշվառման վերցնելու եւ հարկային հաշվառումից հանելու մասին
Կ-071-09.08.2007-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
ա) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-097-29.08.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0971-29.08.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0972-29.08.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-0973-29.08.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
ա) Արժեթղթերի շուկայի մասին
Կ-109-04.09.2007-ՖՎ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1091-04.09.2007-ՖՎ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-1092-04.09.2007-ՖՎ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների եւ ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1093-04.09.2007-ՖՎ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1094-04.09.2007-ՖՎ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1095-04.09.2007-ՖՎ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-1096-04.09.2007-ՖՎ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-1097-04.09.2007-ՖՎ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1098-04.09.2007-ՖՎ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1099-04.09.2007-ՖՎ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-10910-04.09.2007-ՖՎ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-10911-04.09.2007-ՖՎ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-10912-04.09.2007-ՖՎ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-10913-04.09.2007-ՖՎ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի 2006 թվականի գործունեության վերաբերյալ հաղորդում
1109-28.02.2007-ԳԿ
11.
ՀՀ կենտրոնական բանկի 2006 թվականի տարեկան հաշվետվություն
1149-02.05.2007-
12.
Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի կատարման 2006 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Կ-062-31.07.2007-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի 2006թ. տարեկան զեկույցը «2006 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության եւ երկրում մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների խախտման մասին»
02.04.2007-ՄԻ
14.
ՀՀ 2006 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Կ-1148-28.04.2007-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
15.
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի 2006 թվականի տարեկան հաշվետվություն
23.04.2007-ՖՎ
16.
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի չորրորդ գումարման երկրորդ նստաշրջանի ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովի կազմի մասին
10.09.2007--011/0
17.
ՀՀ միջազգային պայմանագրերի վավերացում.