19.03.2007
1.
«Հրապարակային սակարկությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1111-01.03.2007-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1076-31.01.2007-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Էներգետիկայի բնագավառում եւ էներգասպառման ոլորտում պետական տեխնիկական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-1093-06.02.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1115-12.03.2007-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-1070-24.01.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` Խաչատուր Սուքիասյան
6.
ա) Մարդկանց առեւտրի կանխարգելման մասին
Պ-993-03.11.2006-ՊԻ-010/1
Հեղինակներ` Ռաֆիկ Պետրոսյան, Արմեն Դանիելյան, Կարեն Կարապետյան, Հակոբ Հակոբյան, Արծրունի Ղալումյան
բ) ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-9931-03.11.2006-ՊԻ-010/1
Հեղինակներ` Ռաֆիկ Պետրոսյան, Արմեն Դանիելյան, Կարեն Կարապետյան, Հակոբ Հակոբյան, Արծրունի Ղալումյան
գ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Պ-9932-03.11.2006-ՊԻ-010/1
Հեղինակներ` Ռաֆիկ Պետրոսյան, Արմեն Դանիելյան, Կարեն Կարապետյան, Հակոբ Հակոբյան, Արծրունի Ղալումյան
դ) «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-9933-03.11.2006-ՊԻ-010/1
Հեղինակներ` Ռաֆիկ Պետրոսյան, Արմեն Դանիելյան, Կարեն Կարապետյան, Հակոբ Հակոբյան, Արծրունի Ղալումյան
7.
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-1014-13.11.2006-ՊԻ-010/1
Հեղինակներ` Ռաֆիկ Պետրոսյան, Հովհաննես Մարգարյան, Արծրունի Ղալումյան, Աշոտ Արսենյան, Հակոբ Հակոբյան, Վլադիմիր Բադալյան, Առաքել Մովսիսյան, Կարեն Կարապետյան, Մանվել Նազարյան, Լյովա Խաչատրյան, Հրանտ Գրիգորյան
8.
ա) Քաղաքացիական հատուկ ծառայության մասին
Կ-1114-09.03.2007-ՊԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքի անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-11141-09.03.2007-ՊԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
ա) «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1119-14.03.2007-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-11191-14.03.2007-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
ա) «Ճանապարհային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1101-21.02.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Օտարերկրյա ներդրումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-11011-21.02.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-11012-21.02.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-11013-21.02.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոոխություն կատարելու մասին
Կ-11014-21.02.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-11015-21.02.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-11016-21.02.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-11017-21.02.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1110-01.03.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Ապրանքային եւ սպասարկման նշանների, ապրանքների ծագման տեղանունների մասին» Հայաստան Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1113-07.03.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1108-26.02.2007-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
«Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1118-14.03.2007-ՍԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
ա) «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1117-14.03.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-11171-14.03.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
«Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» Հայաստան Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1116-14.03.2007-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն