04.12.2006
1.
«Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-968-05.10.2006-ՍԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Գյումրի քաղաքի վերականգնման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-997-06.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Սամվել Բալասանյան, Հովհաննես Մարգարյան
3.
ա) Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1019-23.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-10191-23.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-10192-23.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1022-23.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
«Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1035-30.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
Հայաստանի Հանրապետության պետական օրհներգի մասին
Պ-943-08.09.2006-ՊԻ-010/0
Հեղինակներ` Հրայր Կարապետյան, Արմեն Ռուստամյան, Միքայել Վարդանյան, Սպարտակ Սեյրանյան, Արայիկ Գրիգորյան, Ռուդիկ Հովսեփյան, Արմենուհի Հովհաննիսյան, Վահան Հովհաննեսյան, Գեղամ Մանուկյան
7.
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-973-12.10.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
ա) Քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց պետական պաշտպանության մասին
Պ-983-23.10.2006-ՊԻ-010/1
Հեղինակներ` Ռաֆիկ Պետրոսյան, Արմեն Դանիելյան, Հովհաննես Մարգարյան, Էդուարդ Գաբրիելյան, Արծրունի Ղալումյան
բ) ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-9831-23.10.2006-ՊԻ-010/1
Հեղինակներ` Ռաֆիկ Պետրոսյան, Արմեն Դանիելյան, Հովհաննես Մարգարյան, Էդուարդ Գաբրիելյան, Արծրունի Ղալումյան
գ) ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-9832-23.10.2006-ՊԻ-010/1
Հեղինակներ` Ռաֆիկ Պետրոսյան, Արմեն Դանիելյան, Հովհաննես Մարգարյան, Էդուարդ Գաբրիելյան, Արծրունի Ղալումյան
9.
Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հարաբերությունների մասին
Պ-1017-21.11.2006-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` Տիգրան Թորոսյան


1.
«Փոստային կապի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1029-28.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ա) Սնանկության մասին
Կ-1033-30.11.2006-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-10331-30.11.2006-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-10332-30.11.2006-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-10333-30.11.2006-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1034-30.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ա) «Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1003-09.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-10031-09.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-10032-09.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-10033-09.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-10034-09.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-10035-09.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-10036-09.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-10037-09.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1030-29.11.2006-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
ա) «Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1036-30.11.2006-ՊԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-10361-30.11.2006-ՊԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-10362-30.11.2006-ՊԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն