23.10.2006
1.
ա) Հողերի օգտագործման եւ պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին
Կ-935-22.08.2006-ՖՎ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-9351-22.08.2006-ՖՎ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-940-04.09.2006-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` Կարեն Կարապետյան
3.
ա) «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-950-18.09.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-9501-18.09.2006-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-936-23.08.2006-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` Վիկտոր Դալլաքյան
5.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-941-04.09.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
ա) Հասարակության եւ պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին
Կ-961-29.09.2006-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-9611-29.09.2006-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-9612-29.09.2006-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Հայաստանի Հանրապետության 2006 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-962-29.09.2006-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-979-17.10.2006-ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ա) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-980-19.10.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Ձերբակալված եւ կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-9801-19.10.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Քրեակատարողական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-9802-19.10.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրքը գործողության մեջ դնելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-9803-19.10.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-9804-19.10.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9805-19.10.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9806-19.10.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-9807-19.10.2006-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին
Կ-978-17.10.2006-ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն