05.12.2005
1.
Մեղվաբուծության մասին
Պ-696-28.09.2005-ՍԱ-010/0
Հեղինակներ` Սամվել Բալասանյան, Հեղինե Բիշարյան, Վռամ Գյուլզադյան, Խաչիկ Պետրոսյան
2.
«Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-713-07.10.2005-ՊԻ,ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-729-21.10.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ա) «Ճանապարհային վճարի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-715-11.10.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-7151-11.10.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-7152-11.10.2005-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-7153-11.10.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
ա) «Սոցիալական ապահովության քարտերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-685-15.09.2005-ՊԻ,ՍԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Անհատական տվյալների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-6851-15.09.2005-ՊԻ,ՍԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
Ստեղծագործական աշխատողների եւ ստեղծագործական միությունների մասին
Պ-694-23.09.2005-ԳԿ,ՊԻ-010/0
Հեղինակներ` Հրանուշ Հակոբյան, Հեղինե Բիշարյան, Ռուդիկ Հովսեփյան, Մկրտիչ Մինասյան, Արարատ Մալխասյան
7.
«Զինապարտության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-727-18.10.2005-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-730-25.10.2005-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
«Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-735-07.11.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-751-01.12.2005-ՊԻ,ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-752-01.12.2005-ՊԻ,ՍԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ա) «Հայջրմուղկոյուղի», Երեւանի «Ջրմուղ-կոյուղի», «Նոր Ակունք», «Վայք-ոռոգում» «Եղեգնաձոր-ոռոգում» եւ «Թալին-ոռոգում» փակ բաժնետիրական ընկերություններին բնապահպանական վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-725-14.10.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-7251-14.10.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-7252-14.10.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Ոռոգում», «Ոռոգում-ջրառ» եւ «Ջրմուղկոյուղի» փակ բաժնետիրական ընկերություններին հարկային եւ սոցիալական ապահովագրության վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին
Կ-7253-14.10.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) Խմելու ջրի մատակարարման, ջրահեռացման, կեղտաջրերի մաքրման եւ ոռոգման ջրի մատակարարման ծառայություններ իրականացնող կազմակերպություններին հարկային արտոնություններ սահմանելու մասին
Կ-7254-14.10.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
ա) ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-755-02.12.2005-ՊԻ,ՖՎ,ՍԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-7551-02.12.2005-ՊԻ,ՖՎ,ՍԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-7552-02.12.2005-ՊԻ,ՖՎ,ՍԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-7553-02.12.2005-ՊԻ,ՖՎ,ՍԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն