24.10.2005
1.
Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի մասին
Կ-615-08.06.2005-ՖՎ,ԳԿ,ՍԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-671-29.08.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Գրավատների եւ գրավատնային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-673-06.09.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-631-17.06.2005-ՊԻ,ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
ա) Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին
Կ-638-24.06.2005-ՖՎ,ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-6381-24.06.2005-ՖՎ,ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-705-03.10.2005-ՊԻ,ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-595-19.05.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
«Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-707-04.10.2005-ՍԱ,ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-483-18.01.2005-ՍԱ-010
Կ-708-04.10.2005-ՍԱ-010
Պ-691-15.09.2005-ՍԱ-010
/2ամբ
Հեղինակներ` Արտակ Առաքելյան, Սամվել Բալասանյան, Հեղինե Բիշարյան, Հովհաննես Մարգարյան, Կարեն Կարապետյան, ՀՀ կառավարություն
3.
«Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-706-04.10.2005-ՍԱ,ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-712-07.10.2005-ՊԻ,ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
ա) «Փոստային կապի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-726-18.10.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Վճարահաշվարկային համակարգերի եւ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-7261-18.10.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն