02.05.2005
1.
Հուղարկավորությունների կազմակերպման եւ գերեզմանատների ու դիակիզարանների շահագործման մասին
Պ-486-26.01.2005,22.02.2005-ՊԻ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` Վլադիմիր Բադալյան
2.
Գործատուների միությունների մասին
Պ-531-03.03.2005-ՍԱ-010/0
Հեղինակներ` Գուրգեն Արսենյան, Հռիփսիմե Ավետիսյան, Արթուր Պետրոսյան, Գրիգոր Ղոնջեյան, Մնացական Պետրոսյան
3.
«Ճանապարհային վճարի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-484-21.01.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` Հերմինե Նաղդալյան
4.
«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-559-07.04.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
«Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-564-19.04.2005-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
ա) ՀՀ դատարանների աշխատակազմում ծառայության մասին
Կ-528-28.02.2005-ՊԻ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Դատարանակազմության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-5281-28.02.2005-ՊԻ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-526-25.02.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերությունում աշխատած միջուկային վառելիքի պահեստարան կառուցելու մասին
Կ-567-25.04.2005-ՖՎ,ՊԱ,ՍԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Բենզինի եւ դիզելային վառելիքի համար հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-569-27.04.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Ծխախոտի արտադրանքի համար հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-568-27.04.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ա) «Քաղաքացիական պաշտպանության զորքերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-565-19.04.2005-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-5651-19.04.2005-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5652-19.04.2005-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն