1.
ա) Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին
Կ-192-10.12.2003-ՖՎ,ԳԿ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1921-10.12.2003-ՖՎ,ԳԿ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
3.
«Հայխնայբանկ»-ում ավանդադրված խնայողությունների վերականգնման եւ մարման մասին
4.
Անվտանգության մասին
5.
Երիտասարդության մասին
6.
Պետական սուրհանդակային կապի գործակալության մասին
7.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
8.
ա) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի մասին
բ) «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
9.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
10.
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակի մասին
11.
«Պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
12.
Կրթության ոլորտում որոշ պետական ծախսերի ֆինանսավորման լրացուցիչ միջոցառումների մասին
13.
«Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին