1.
«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
2.
«Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
3.
«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
4.
«Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
5.
ա) Աշխատանքի վետերանների մասին
բ) «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
6.
ա) Բնական մենաշնորհի ոլորտում սակագնային կարգավորման մասին
բ) «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
գ) «Հեռահաղորդակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
7.
Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ հարկերի գծով ընկերությունների եւ կազմակերպությունների պարտքերը որպես հարկային վարկ ձեւակերպելու մասին
8.
«Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
9.
«Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
10.
ՀՀ քաղաքացիների խնայողական ավանդների վերականգնման եւ իրավական պաշտպանության երաշխիքների մասին
11.
Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության հիմնադրույթների մասին
12.
Ուսուցչի կարգավիճակի մասին
13.
«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
14.
Ուսանողական աշխատանքային ջոկատների մասին
15.
ա) Բռնադատվածների մասին
բ) «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
16.
ՀՀ Օդային օրենսգիրք
17.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
18.
ա) Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության մասին
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
19.
ա) ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
բ) ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
20.
ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
21.
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի Վերահսկիչ պալատի մասին
22.
«ՀՀ զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
23.
«Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
24.
Բազմազավակ ընտանիքների պետական աջակցության մասին
25.
«ՀՀ տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
26.
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին