1.
ա) Արդարադատության ակադեմիայի մասին
Կ-134-31.10.2012,01.02.2013-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1341-31.10.2012,01.02.2013-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Դատախազության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1342-31.10.2012,01.02.2013-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1343-31.10.2012,01.02.2013-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1344-31.10.2012,01.02.2013-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1345-31.10.2012,01.02.2013-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1346-31.10.2012,01.02.2013-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն