1.
«Հայխնայբանկ»-ում ավանդադրված խնայողությունների վերականգնման եւ մարման մասին
2.
«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
3.
«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
4.
Մարդու արյան եւ նրա բաղադրամասերի դոնորության եւ փոխներարկման մասին
5.
«Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-051-26.07.2007-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
«Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-052-26.07.2007-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
«Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-053-26.07.2007-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
ա) Բազմազավակ մայրերի պետական խրախուսման մասին
բ) «Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգեւների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
գ) «Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր կոչումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
9.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգիրք
Կ-203-29.12.2007-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
Երիտասարդության մասին
11.
Հայաստանի Հանրապետության հավաքական թիմի անդամի կարգավիճակի մասին
12.
Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում որոշ պետական ծախսերի ինդեքսավորման մասին
13.
«Դեղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
14.
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
15.
«Ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
16.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-732-05.10.2009-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Աուդիտորական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-7321-05.10.2009-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
17.
«Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
18.
ա) Օտարերկրյա պետություններից եւ միջազգային կազմակերպություններից փոխառությունների եւ վարկերի ստացման գործընթացի կազմակերպման եւ այդ միջոցների օգտագործման վերահսկողության մասին
բ) «Վերահսկիչ պալատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
19.
«Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
20.
«Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
21.
«Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
22.
Գույքահարկի գծով հարկային արտոնություններ տրամադրելու մասին
23.
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
24.
«Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին