1.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-957-28.07.2010-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
3.
Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
4.
«Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
5.
«Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
6.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-959-02.08.2010-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-831-18.02.2010-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-8311-18.02.2010-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
9.
ա) «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-893-03.05.2010-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-8931-03.05.2010-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-8932-03.05.2010-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-8933-03.05.2010-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-8934-03.05.2010-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-8935-03.05.2010-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-8936-03.05.2010-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
«Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
11.
«Կենսաապահովման նվազագույն զամբյուղի եւ կենսաապահովման նվազագույն բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
12.
«Կենսաապահովման նվազագույն զամբյուղի եւ կենսաապահովման նվազագույն բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
13.
«Կենսաապահովման նվազագույն զամբյուղի եւ կենսաապահովման նվազագույն բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
14.
«Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
15.
«Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
16.
Գազի սակագնի բարձրացման դեպքում բնակչության անապահով խավերի պետական աջակցության մասին
17.
«Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
18.
ա) Անհայտ կորածի մասին
բ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
գ) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
19.
«Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
20.
ա) «Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-799-28.12.2009-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Ծխախոտի արտադրանքի համար հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Կ-7991-28.12.2009-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Բենզինի եւ դիզելային վառելիքի համար հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Կ-7992-28.12.2009-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-7993-28.12.2009-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
21.
«Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
22.
ա) «Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
բ) «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
23.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-732-05.10.2009-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Աուդիտորական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-7321-05.10.2009-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
24.
Կանանց եւ տղամարդկանց հավասար իրավունքների եւ հավասար հնարավորությունների ապահովման պետական երաշխիքների մասին
25.
Գույքահարկի գծով հարկային արտոնություններ տրամադրելու մասին
26.
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
27.
«Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին