1.
«Գյումրի քաղաքի վերականգնման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
2.
«Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-052-26.07.2007-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
Աղետի գոտու վերականգնման 1989-2007թթ. աշխատանքներն ուսումնասիրող ԱԺ ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին
4.
Ծխախոտի արտադրանքի հարկման մասին
Կ-201-29.12.2007-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
Մարդու արյան եւ նրա բաղադրամասերի դոնորության եւ փոխներարկման մասին
6.
«Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
7.
ա) Բազմազավակ մայրերի պետական խրախուսման մասին
բ) «Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգեւների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
գ) «Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր կոչումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
8.
«Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-053-26.07.2007-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
«Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-051-26.07.2007-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգիրք
Կ-203-29.12.2007-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման մասին
Կ-199-25.12.2007-ԳԲ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
«Բնապահպանական իրավախախտումների հետեւանքով կենդանական եւ բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Կ-211-29.01.2008-ԳԲ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին