Տպել
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ
ԵՐՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 06 -07-Ի
ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏԻ  ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

06.03.2018

1. Քննարկված հարցը`
Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը «Արտահերթ նիստի անցկացման մասին»

Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 87, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Որոշումն ընդունվել է


2. Քննարկված հարցը`
Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը «Մի շարք օրենքների նախագծերի քննարկման տեւողությունը սահմանելու մասին»

Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 89, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Որոշումն ընդունվել է


3. Քննարկված հարցը`
Քննարկվել են մի շարք օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնց քվեարկությունները կկայանան հաջորդ նիստի ընթացքում`

1.  Հանրային խորհրդի մասին
(Կ-246-29.01.2018,07.02.2018-ՊԻՄԻ-011/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

2.  Անվտանգության խորհրդի կազմավորման եւ գործունեության մասին
(Կ-249-31.01.2018,07.02.2018-ՊԻՄԻ-011/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

3.  «Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգեւների եւ պատվավոր կոչումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-267-13.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

4. ա) Հանրաքվեի մասին
(Կ-176-03.11.2017,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
(Կ-1761-06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

5. ա) Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին
(Կ-265-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) «Գործատուների միությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-2651-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

գ) «Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-2652-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

դ) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-2653-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ե) «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-2654-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

զ) «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-2655-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

է) «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-2657-06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ը) Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին
(Կ-264-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

թ) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-2641-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ժ) «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-2642-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ժա) «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-2643-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ժբ) «Մաքսային կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-2644-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ժգ) «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-2645-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ժդ) «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-2646-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ժե) «Տեսչական մարմինների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-2647-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ժզ) «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-2648-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ժէ) «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-2649-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ժը) «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-26410-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ժթ) «Սահմանապահ զորքերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-26411-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ի) «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-26412-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

իա) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-26413-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

իբ) «Ոստիկանության զորքերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-26414-12.02.2018,06.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

իգ) «Հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-26415-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

իդ) «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-26417-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

իե) «Զենքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-26418-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

իզ) «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-26419-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

իէ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-26420-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

իը) «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
(Կ-26421-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

իթ) Պետական վերահսկողական ծառայության մասին
(Կ-26422-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

լ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-26423-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

լա) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-26424-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

լբ) «Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-26425-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

լգ) «Պրոբացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-26426-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

լդ) «Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-26427-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

լե) «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-26428-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

լզ) «Կերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-26429-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

լէ) «Բուսասանիտարիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-26430-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

լը) «Անասնաբուժության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-26431-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

լթ) «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-26432-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

խ) «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-26433-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

խա) Պետական արարողակարգի մասին
(Կ-26434-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

խբ) «Փախստականների եւ ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-26435-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

խգ) «Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-26436-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

խդ) «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-26437-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

խե) «Զբոսաշրջության եւ զբոսաշրջային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-26438-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

խզ) «Պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-26439-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

խէ) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-26440-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

խը) «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-26441-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

խթ) «Աշխարհագրական անվանումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-26442-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ծ) Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-26443-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ծա) «Գեոդեզիայի եւ քարտեզագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-26444-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ծբ) «Պետական գույքի կառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-26445-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ծգ) «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-26446-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ծդ) Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-26447-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ծե) «Լեզվի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
(Կ-26448-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ծզ) Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-26449-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ծէ) «Ռազմարդյունաբերական համալիրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-26450-06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ծը) «Հիմնադրամների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-26451-06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ծթ) «Վիճակախաղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-26452-06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ծժ) «Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-26453-06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ծի) «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» Հայատանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-26454-06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ծլ) «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-26455-06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

6. ա) Ներման մասին
(Կ-238-17.01.2018,07.02.2018-ՊԻՄԻ-011/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-2381-17.01.2018-ՊԻՄԻ-011/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

գ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-2382-17.01.2018-ՊԻՄԻ-011/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

7. ա) Քաղաքացիական ծառայության մասին
(Կ-268-15.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) Հանրային ծառայության մասին
(Կ-2681-15.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

գ) Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին
(Կ-2682-15.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

դ) «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-2683-15.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ե) «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-2684-15.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

զ) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-2685-15.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

8. ա) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-274-28.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-2741-28.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

9.  «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-258-07.02.2018,21.02.2018-ԱՍ-011/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

10. ա) Միջհամայնքային միավորումների մասին
(Կ-205-07.12.2017-ՏՏԳԲ-011/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-2051-07.12.2017-ՏՏԳԲ-011/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

գ) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-2052-07.12.2017-ՏՏԳԲ-011/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)4. Քննարկված հարցը`
Օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնց քննարկումը նիստի ընթացքում մնացել է անավարտ`

1. ա) «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-271-19.02.2018,05.03.2018-ՏՀ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-2711-19.02.2018,05.03.2018-ՏՀ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

գ) «Հայաստանի Հանրապետության ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-2712-19.02.2018,05.03.2018-ՏՀ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

դ) «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-2713-19.02.2018,05.03.2018-ՏՀ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)07.03.2018

1. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը «Հանրային խորհրդի մասին»
Կ-246-29.01.2018,07.02.2018-ՊԻՄԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 64, դեմ` 32, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքն ընդունվել է երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ


2. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը «Անվտանգության խորհրդի կազմավորման եւ գործունեության մասին»
Կ-249-31.01.2018,07.02.2018-ՊԻՄԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 89, դեմ` 8, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքն ընդունվել է երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ


3. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը ««Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգեւների եւ պատվավոր կոչումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին»
Կ-267-13.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 63, դեմ` 8, ձեռնպահ` 25  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքի նախագիծն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ


4. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) Հանրաքվեի մասին
(Կ-176-03.11.2017,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
(Կ-1761-06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 64, դեմ` 33, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքների նախագծերն ընդունվել են առաջին ընթերցմամբ


5. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին
(Կ-265-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) «Գործատուների միությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-2651-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

գ) «Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-2652-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

դ) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-2653-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ե) «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-2654-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

զ) «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-2655-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

է) «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-2657-06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ը) Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին
(Կ-264-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

թ) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-2641-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ժ) «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-2642-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ժա) «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-2643-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ժբ) «Մաքսային կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-2644-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ժգ) «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-2645-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ժդ) «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-2646-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ժե) «Տեսչական մարմինների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-2647-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ժզ) «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-2648-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ժէ) «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-2649-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ժը) «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-26410-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ժթ) «Սահմանապահ զորքերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-26411-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ի) «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-26412-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

իա) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-26413-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

իբ) «Ոստիկանության զորքերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-26414-12.02.2018,06.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

իգ) «Հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-26415-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

իդ) «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-26417-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

իե) «Զենքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-26418-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

իզ) «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-26419-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

իէ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-26420-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

իը) «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
(Կ-26421-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

իթ) Պետական վերահսկողական ծառայության մասին
(Կ-26422-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

լ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-26423-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

լա) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-26424-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

լբ) «Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-26425-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

լգ) «Պրոբացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-26426-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

լդ) «Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-26427-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

լե) «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-26428-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

լզ) «Կերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-26429-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

լէ) «Բուսասանիտարիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-26430-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

լը) «Անասնաբուժության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-26431-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

լթ) «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-26432-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

խ) «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-26433-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

խա) Պետական արարողակարգի մասին
(Կ-26434-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

խբ) «Փախստականների եւ ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-26435-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

խգ) «Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-26436-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

խդ) «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-26437-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

խե) «Զբոսաշրջության եւ զբոսաշրջային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-26438-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

խզ) «Պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-26439-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

խէ) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-26440-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

խը) «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-26441-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

խթ) «Աշխարհագրական անվանումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-26442-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ծ) Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-26443-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ծա) «Գեոդեզիայի եւ քարտեզագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-26444-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ծբ) «Պետական գույքի կառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-26445-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ծգ) «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-26446-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ծդ) Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-26447-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ծե) «Լեզվի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
(Կ-26448-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ծզ) Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-26449-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ծէ) «Ռազմարդյունաբերական համալիրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-26450-06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ծը) «Հիմնադրամների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-26451-06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ծթ) «Վիճակախաղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-26452-06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ծժ) «Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-26453-06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ծի) «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» Հայատանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-26454-06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ծլ) «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-26455-06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 63, դեմ` 32, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքների նախագծերն ընդունվել են առաջին ընթերցմամբ


6. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) Ներման մասին
(Կ-238-17.01.2018,07.02.2018-ՊԻՄԻ-011/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-2381-17.01.2018-ՊԻՄԻ-011/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

գ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-2382-17.01.2018-ՊԻՄԻ-011/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 63, դեմ` 32, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքներն ընդունվել են երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ


7. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) Քաղաքացիական ծառայության մասին
(Կ-268-15.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) Հանրային ծառայության մասին
(Կ-2681-15.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

գ) Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին
(Կ-2682-15.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

դ) «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-2683-15.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ե) «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-2684-15.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

զ) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-2685-15.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 62, դեմ` 34, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքների նախագծերն ընդունվել են առաջին ընթերցմամբ


8. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) Միջհամայնքային միավորումների մասին
(Կ-205-07.12.2017-ՏՏԳԲ-011/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-2051-07.12.2017-ՏՏԳԲ-011/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

գ) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-2052-07.12.2017-ՏՏԳԲ-011/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 60, դեմ` 35, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքներն ընդունվել են երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ


9. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը ««Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»
Կ-259-08.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 88, դեմ` 8, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքի նախագիծն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ


10. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-271-19.02.2018,05.03.2018-ՏՀ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-2711-19.02.2018,05.03.2018-ՏՀ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

գ) «Հայաստանի Հանրապետության ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-2712-19.02.2018,05.03.2018-ՏՀ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

դ) «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-2713-19.02.2018,05.03.2018-ՏՀ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 96, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքների նախագծերն ընդունվել են առաջին ընթերցմամբ


11. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը ««Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին»
Կ-258-07.02.2018,21.02.2018-ԱՍ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 88, դեմ` 8, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքն ընդունվել է երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ


12. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-274-28.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-2741-28.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 88, դեմ` 8, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքների նախագծերն ընդունվել են առաջին ընթերցմամբ

Արտահերթ նիստն ավարտվեց ժամը 11:37-ին: