Տպել
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՐՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ
 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 17 -20-Ի
ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ  ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

17.05.2005

1. Քննարկված հարցը`
ՀՀ Ազգային ժողովի որոշումը «ՀՀ կառավարության նախաձեռնությամբ 2005 թվականի մայիսի 17-ին գումարված արտահերթ նստաշրջանի անցկացման կարգի մասին»` ՀՀ կառավարության նախաձեռնությամբ 2005 թվականի մայիսի 17-ին գումարված արտահերթ նստաշրջանի առաջին օրը անցկացնել երեք նիստ` մեկուկես ժամ տեւողությամբ: Առաջին ընդմիջման տեւողությունը սահմանել մեկ ժամ, իսկ երկրորդինը` կես ժամ»:

Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 79, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Որոշումն ընդունվել է


2. Քննարկված հարցը`
ՀՀ ԱԺ որոշումը «Մի շարք օրենսդրական նախաձեռնությունների քննարկման հատուկ կարգի՝ երկու ընթերցմամբ անցկացնելու մասին»

Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 79, դեմ` 2, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Որոշումն ընդունվել է


3. Քննարկված հարցը`
ՀՀ ԱԺ որոշումը «Մի շարք օրենսդրական նախաձեռնությունների քննարկման հատուկ կարգի (երկրորդ ընթերցումը առաջին ընթերցմամբ ընդունումից հետո 24 ժամվա ընթացքում կազմակերպելու) մասին»

Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 66, դեմ` 12, ձեռնպահ` 1  |  Անհատական քվեարկություններ
Որոշումն ընդունվել է


18.05.2005

1. Քննարկված հարցը`
Քննարկվել են, չեն քվեարկվել մի շարք օրենսդրական նախաձեռնություններ:


19.05.2005

1. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) Կրթության պետական տեսչության մասին
(Կ-536-16.03.2005-ԳԿ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-5361-16.03.2005-ԳԿ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

գ) «ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
(Կ-5362-16.03.2005-ԳԿ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 82, դեմ` 1, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքների նախագծերն ընդունվել են առաջին ընթերցմամբ


2. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը ««Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին»
Կ-5091-19.05.2005-ԳԿ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 80, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքի նախագիծն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ


3. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) Նախնական (արհեստագործական) եւ միջին մասնագիտական կրթության եւ ուսուցման մասին
(Կ-509-17.02.2005-ԳԿ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-5091-19.05.2005-ԳԿ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 87, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքների նախագծերն ընդունվել են երկրորդ ընթերցմամբ


4. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը ««Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին»
Կ-559-07.04.2005-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 82, դեմ` 1, ձեռնպահ` 1  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքի նախագիծն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ


5. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը ««Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերությունում աշխատած միջուկային վառելիքի պահեստարան կառուցելու մասին»
Կ-567-25.04.2005-ՖՎ,ՊԱ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 83, դեմ` 1, ձեռնպահ` 1  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքի նախագիծն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ


6. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը «ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»
Կ-519-23.02.2005-ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 88, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքի նախագիծն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ


7. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը ««Առեւտրաարդյունաբերական պալատների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին»
Կ-529-01.03.2005-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 85, դեմ` 1, ձեռնպահ` 1  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքի նախագիծն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ


8. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը «ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»
Կ-406-05.11.2004-ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 87, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքի նախագիծն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ


9. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը ««1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթված փախստականների համար կառուցված բնակարանները սեփականության իրավունքով փախստականներին հատկացնելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»
Կ-540-17.03.2005-ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 88, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքի նախագիծն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ


10. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-547-22.03.2005-ՖՎ,ՊԻ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-5471-22.03.2005-ՖՎ,ՊԻ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

գ) «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-5472-22.03.2005-ՖՎ,ՊԻ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 75, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքների նախագծերն ընդունվել են առաջին ընթերցմամբ


11. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) «Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-552-25.03.2005-ՊԻ,ՊԱ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-5521-25.03.2005-ՊԻ,ՊԱ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 87, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքների նախագծերն ընդունվել են առաջին ընթերցմամբ


12. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-587-13.05.2005-ՖՎ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-5871-13.05.2005-ՖՎ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

Առանց «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի բ) ենթակետի

Առանց «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի բ) ենթակետի

Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 83, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքների նախագծերն ընդունվել են առաջին ընթերցմամբ


13. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը ««Հրդեհային անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին »
Կ-557-05.04.2005-ՊԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 81, դեմ` 0, ձեռնպահ` 2  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքի նախագիծն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ


14. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին»
Պ-341-21.07.2004-ՊԻ,ԵԻ-010/1
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Լեւոն Մկրտչյան, Սամվել Բալասանյան, Մկրտիչ Մինասյան, Գրիգոր Ղոնջեյան
(ՀՀ օրենքի նախագծի 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 11.1, 11.2, 11.3, 13.1, 13.2, 14, 17.1, 19, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40.1, 41.1, 42, 44, 47, 49.1, 59, 62, 64, 65, 67.1, 69, 70, 72, 73, 73.1, 74, 75 հոդվածները առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 88, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքի նախագիծն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ
(1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 11.1, 11.2, 11.3, 13.1, 13.2, 14, 17.1, 19, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40.1, 41.1, 42, 44, 47, 49.1, 59, 62, 64, 65, 67.1, 69, 70, 72, 73, 73.1, 74, 75 հոդվածները)

15. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին»
Պ-341-21.07.2004-ՊԻ,ԵԻ-010/1
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Լեւոն Մկրտչյան, Սամվել Բալասանյան, Մկրտիչ Մինասյան, Գրիգոր Ղոնջեյան
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 84, դեմ` 2, ձեռնպահ` 1  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքն ընդունվել է երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ


16. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) «Ժողովներ, հանրահավաքներ, երթեր եւ ցույցեր անցկացնելու կարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Պ-562-18.04.2005-ՊԻ-010/0 Հեղինակ` Տիգրան Թորոսյան)

բ) ՀՀ Քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Պ-5621-18.04.2005-ՊԻ-010/0 Հեղինակ` Տիգրան Թորոսյան)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 85, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքների նախագծերն ընդունվել են առաջին ընթերցմամբ


17. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը ««Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»
Պ-272-21.04.2004,27.08.2004-ՖՎ-010
Կ-530-02.03.2005-ՖՎ-010
/1
Հեղինակներ` Վահրամ Բաղդասարյան, ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 84, դեմ` 1, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքն ընդունվել է երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ


18. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը ««Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին»
Կ-541-17.03.2005-ՖՎ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 86, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքն ընդունվել է երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ


20.05.2005

1. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը «ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին»
Կ-526-25.02.2005-ՊԻ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 77, դեմ` 0, ձեռնպահ` 2  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքի նախագիծն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ


2. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը «ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին»
Կ-521-23.02.2005-ՊԻ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
(արված առաջարկություններով հանդերձ)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 82, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքի նախագիծն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ


3. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին»
Կ-553-29.03.2005-ՊԻ,ՊԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն

(Առանց 18, 20 հոդվածների)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 63, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքի նախագիծը չի ընդունվել


4. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին»
Կ-591-17.05.2005-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 83, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքի նախագիծն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ


5. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-590-17.05.2005-ՊԻ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-5901-17.05.2005-ՊԻ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

գ) «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-5902-17.05.2005-ՊԻ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 82, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքների նախագծերն ընդունվել են առաջին ընթերցմամբ


6. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը ««Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին»
Կ-432-26.11.2004-ՊԻ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 85, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքն ընդունվել է երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ


7. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) Քրեակատարողական ծառայության մասին
(Կ-589-17.05.2005-ՊԻ,ՊԱ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-5891-17.05.2005-ՊԻ,ՊԱ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

գ) «Ձերբակալված եւ կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-5892-17.05.2005-ՊԻ,ՊԱ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 86, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքների նախագծերն ընդունվել են առաջին ընթերցմամբ


8. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-592-17.05.2005-ՊԻ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-5921-17.05.2005-ՊԻ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

գ) «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-5922-17.05.2005-ՊԻ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

դ) ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-5923-17.05.2005-ՊԻ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ե) «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-5924-17.05.2005-ՊԻ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

զ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-5925-17.05.2005-ՊԻ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 73, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքների նախագծերն ընդունվել են առաջին ընթերցմամբ


9. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը «Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մասին»
Կ-548-23.03.2005-ՊԱ,ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն Օրենսդրական նախաձեռնությանը որպես հեղինակներ միացել են նաեւ Ազգային ժողովի պատգամավորներ՝ Ռաֆիկ Պետրոսյանը եւ Վիկտոր Դալլաքյանը:
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 89, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքի նախագիծն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ


10. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) «Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-552-25.03.2005-ՊԻ,ՊԱ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-5521-25.03.2005-ՊԻ,ՊԱ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 77, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքներն ընդունվել են երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ


11. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) «Տեղական ինքնակառավարման մասին»ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-428-24.11.2004-ՊԻ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) «Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-4281-24.11.2004-ՊԻ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 80, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքներն ընդունվել են երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ


12. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-543-18.03.2005-ՖՎ,ՊԻ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-5431-18.03.2005-ՖՎ,ՊԻ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 88, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքներն ընդունվել են երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ


13. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին»
Կ-192-10.12.2003-ՖՎ,ԳԿ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն (Առանց 50 հոդվածի)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 70, դեմ` 1, ձեռնպահ` 1  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքի նախագիծն ընդունվել է երկրորդ ընթերցմամբ
(Առանց 50 հոդվածի)

14. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը ««Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար» մեդալի մասին»
Կ-499-07.02.2005-ՊԱ-010/2
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 89, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքն ընդունվել է երրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ


15. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) «Հասարակական կարգի գերազանց պահպանման համար» մեդալի մասին
(Կ-254-25.03.2004-ՊԱ-010/2 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) «ՀՀ պետական պարգեւների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
( Կ-2541-25.03.2004-ՊԱ-010
Կ-4991-07.02.2005-ՊԱ-010
/2 Հեղինակներ` ՀՀ կառավարություն, ՀՀ կառավարություն)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 85, դեմ` 1, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքներն ընդունվել են երրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ


16. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը ««Առեւտրաարդյունաբերական պալատների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին»
Կ-529-01.03.2005-ՖՎ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 87, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքն ընդունվել է երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ


17. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը «Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործման մասին»
Կ-474-22.12.2004-ՖՎ-010/2
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 87, դեմ` 2, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքն ընդունվել է երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ


18. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը «Տոհմային անասնաբուծության մասին»
Կ-445-04.12.2004-ՖՎ-010/2
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 86, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքն ընդունվել է երրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ


19. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը «Գյուղատնտեսական հողերի մելիորացիայի մասին»
Կ-430-25.11.2004-ՖՎ,ՍԱ-010/2
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 89, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքն ընդունվել է երրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ


20. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը «Սերմերի մասին»
Կ-295-10.05.2004-ՖՎ-010/2
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 87, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքն ընդունվել է երրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ


21. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը ««Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերությունում աշխատած միջուկային վառելիքի պահեստարան կառուցելու մասին»
Կ-567-25.04.2005-ՖՎ,ՊԱ,ՍԱ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 80, դեմ` 6, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքի նախագիծն ընդունվել է երկրորդ ընթերցմամբ


22. Քննարկված հարցը`
ՀՀ Ազգային ժողովի որոշումը «Արտահերթ նստաշրջանի աշխատանքները մինչեւ քվեարկությունների ավարտը երեկարաձգելու մասին»

Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 88, դեմ` 0, ձեռնպահ` 2  |  Անհատական քվեարկություններ
Որոշումն ընդունվել է


23. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը «ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»
Կ-519-23.02.2005-ՍԱ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 86, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքն ընդունվել է երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ


24. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը ««Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»
Կ-580-05.05.2005-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 66, դեմ` 2, ձեռնպահ` 7  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքի նախագիծն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ


25. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) «Քաղաքացիական պաշտպանության զորքերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-565-19.04.2005-ՊԱ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-5651-19.04.2005-ՊԱ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

գ) «Պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-5652-19.04.2005-ՊԱ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 87, դեմ` 1, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքների նախագծերն ընդունվել են առաջին ընթերցմամբ


26. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը ««1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթված փախստականների համար կառուցված բնակարանները սեփականության իրավունքով փախստականներին հատկացնելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»
Կ-540-17.03.2005-ՍԱ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 88, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքն ընդունվել է երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ


27. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը ««Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին»
Կ-559-07.04.2005-ՖՎ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 85, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքն ընդունվել է երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ


28. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը «ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»
Կ-406-05.11.2004-ՍԱ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 85, դեմ` 1, ձեռնպահ` 1  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքն ընդունվել է երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ


29. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը ««Հրդեհային անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին »
Կ-557-05.04.2005-ՊԱ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 88, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքն ընդունվել է երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ


31. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը «ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին»
Կ-521-23.02.2005-ՊԻ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 87, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքն ընդունվել է երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ


32. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը «ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին»
Կ-526-25.02.2005-ՊԻ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 71, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքն ընդունվել է երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ

Հեղինակների առաջարկով մի շարք օրենքների նախագծերի քննարկումը հետաձգվեց: