National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
ArmenianRussianEnglishFrench
Արխիվ
17〈=eng.07.2019

Երկ Երք Չրք Հնգ Ուր Շբթ Կիր
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
17.07.2019
Արարատ Միրզոյանի գլխավորած պատվիրակությունը Վաշինգտոնում մասնակցել է Առաջնորդների ֆորումի աշխատանքներին
1 / 13

ÐáõÉÇëÇ 16¬ÇÝ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ ²ñ³ñ³ï ØÇñ½áÛ³ÝÇ ·É˳íáñ³Í å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ì³ßÇÝ·ïáÝáõÙ Ù³ëݳÏó»É ¿ House Democracy Partnership ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ²é³çÝáñ¹Ý»ñÇ ýáñáõÙÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇÝ: üáñáõÙÇ ÁÝóóùáõÙ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³ÑÁ »ÉáõÛà ¿ áõÝ»ó»É §úñ»Ýë¹Çñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ¹»ñÁ© ûñ»Ýë¹Çñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ³ÝϳËáõÃÛ³Ý Ï³ñ»õáñáõÃÛáõÝÁ µéݳå»ïáõÃÛ³Ý íï³Ý·Ç ϳÝËÙ³Ý Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ¦ ûٳÛáíª Ý»ñϳ۳óÝ»Éáí ݳËáñ¹ ï³ñí³ ³åñÇɬٳÛÇë ³ÙÇëÝ»ñÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ³íßÛ³ ѻճ÷áËáõÃÛáõÝÝ áõ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ûñ³Ï³ñ·áõÙ ·ïÝíáÕ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ:

üáñáõÙÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ³é³çÇÝ ûñÁ »ÉáõÛÃáí ѳݹ»ë ¿ »Ï»É ݳ»õ ²Ä å³ï·³Ù³íáñ ¾¹ÙáÝ Ø³ñáõùÛ³ÝÁª Ëáë»Éáí ³ß˳ñÑáõÙ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³ÝÁ ëå³éݳóáÕ íï³Ý·Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ:

²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝóóùáõ٠ѳÛÏ³Ï³Ý å³ïíÇñ³ÏáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ ³ÏïÇí ß÷áõÙÝ»ñ »Ý áõÝ»ó»É ÇÝãå»ë ²ØÜ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³ÝÝ»ñÇ« ³ÛÝå»ë ¿É ßáõñç »ñÏáõ ï³ëÝÛ³Ï ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ Çñ»Ýó ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï:


17.07.2019
Քննարկվել են Սեւանա լճի հիմնախնդիրներին վերաբերող հարցեր
ՀՀ ԱԺ «Բարգավաճ Հայաստան» խմբակցության նախաձեռնությամբ հուլիսի 17-ին տեղի է ունեցել «Սեւանի հիմնախնդիրները եւ դրանց լուծման ուղիները» թեմայով աշխատանքային քննարկում, որին մասնակցել են ՀՀ ԱԺ պատգամավորներ, գործադիր մարմնի, ինչպես նաեւ բնապահպանական խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ...

17.07.2019
Արարատ Միրզոյանն ու Նենսի Փելոսին քննարկել են հայ-ամերիկյան հարաբերություններին առնչվող հարցեր
Վաշինգտոնում ընթացող Առաջնորդների ֆորումի շրջանակներում ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը հուլիսի 16-ին հանդիպել է ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսիի հետ: Խորհրդարանի ղեկավարը ներկայացրել է Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումները եւ շնորհակալություն հայտնել Նենսի Փելոսիին հայ-...
ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS