Տպել
Ազգային ժողովի աշխատակազմ
Աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղար
Դավիթ Վարդանի Առաքելյան
Հեռ. (374-10) 529695, (374-11) 513265
Էլ. փոստ staff@parliament.am
Աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ
Հեռ.
Էլ. փոստ
Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ
Էդուարդ Ռուբենի Խանզրադյան
Հեռ. (374-11) 513444
Էլ. փոստ eduard.khanzradyan@parliament.am
Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ
Հեղինե Վաղարշի Խաչիկյան
Հեռ. (374-11) 513473
Էլ. փոստ heghine.khachikyan@parliament.am
Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ
Վարդան Սուրենի Հարությունյան
Հեռ.
Էլ. փոստ
ՀՀ Ազգային ժողովի 2025-2027թթ ՄԺԾԾ (ներառյալ 2025թ. բյուջեի հայտը


Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի խորհրդի որոշումը «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի կանոնադրությունը եվ կառուցվածքը հաստատելու մասին»

Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ