National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
 
Անկախ պետությունների համագործակցության շրջանակներում կնքված պայմանագրեր

  2018 թվականի հունիսի 12-ի դրությամբ
 
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցություն ստեղծելու մասին
Ալմա-Աթայի հռչակագիր
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության համակարգող ինստիտուտների մասին
Ժամանակավոր համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության պետությունների ղեկավարների խորհրդի եւ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի մասին
Համաձայնագիր տիեզերական տարածության հետազոտման եւ օգտագործման համատեղ գործունեության մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության պետությունների միջեւ արտասահմանում նախկին ԽՍՀ Միության սեփականության մասին
Համաձայնագիր հիդրոօդերեւութաբանության բնագավառում փոխգործունեության մասին
Համաձայնագիր էկոլոգիայի եւ շրջակա բնական  միջավայրի պահպանության բնագավառում փոխգործակցության մասին
Համաձայնագիր պատմական եւ մշակութային արժեքները ծագման պետություններ վերադարձնելու մասին
Համաձայնագիր էլեկտրաէներգետիկայի բնագավառում Անկախ պետությունների համագործակցության միջպետական հարաբերությունների համակարգման մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների միջեւ զինծառայողների, զինվորական ծառայությունից զորացրված անձանց եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական եվ իրավական երաշխիքների մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության երկաթուղային տրանսպորտը համակարգող մարմինների մասին
Համաձայնագիր ստանդարտացման, չափագիտության եւ սերտիֆիկացման բնագավառում համաձայնեցված քաղաքականությունը վարելու մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության շրջանակներում գիտական եւ գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստման եւ նրանց որակավորման  փաստաթղթերի նոստրիֆիկացիայի բնագավառում համագործակցության մասին
Համաձայնագիր կենսաթոշակային ապահովության բնագավառում համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների քաղաքացիների իրավունքների երաշխիքների մասին
Համաձայնագիր ԽՍՀ Միության արտաքին պետական պարտքի եւ ակտիվների նկատմամբ  իրավահաջորդության մասին պայմանագրի լրացումների մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների կենտրոնական բանկերի միջեւ ԽՍՀՄ նախկին պետբանկի ակտիվների եվ պասիվների բաժանման մասին
Համաձայնագիր տնտեսական գործունեության իրականացման հետ կապված վեճերի լուծման կարգի մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների կազմակերպությունների միջեւ ապրանքների մատակարարման ընդհանուր պայմանների մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների պետական սահմանների եւ ծովային տնտեսական գոտիների պահպանության մասին
Համաձայնագիր օդային տարածքի օգտագործման մասին
Համաձայնագիր տիեզերական  ծրագրերի կատարման շահերից ելնելով` տիեզերական ենթակառուցվածքի օբյեկտների պահպանման եւ օգտագործման կարգի մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների կենսաթոշակային ապահովության եւ զինծառայողների պետական ապահովագրության կարգի մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների ղեկավարների խորհրդի եւ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի ընթացակարգի ժամանակավոր կանոնների մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից երկրների տնտեսվարող կազմակերպությունների միջեւ հաշվարկների բարելավման ապահովման համար միջոցների մասին
Համաձայնագիր կրթության բնագավառում համագործակցության մասին
Համաձայնագիր մշակույթի բնագավառում համագործակցության մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների սահմանապահ զորքերի զինծառայողների կենսաթոշակային ապահովման եւ սահմանապահ զորքերի զինծառայողների պետական ապահովագրման կարգի մասին
Համաձայնագիր գիտատեխնիկական տեղեկության միջպետական փոխանակման մասին
Համաձայնագիր սահմանապահ զորքերի զինծառայողների եվ նրանց ընտանիքների անդամների, բանվորների եւ ծառայողների բժշկական ապահովության կազմակերպման մասին
Համաձայնագիր տնտեսական տեղեկատվության փոխանակման մասին
Համաձայնագիր բնակչության առողջության պահպանության բնագավառում համագործակցության մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության տնտեսական դատարանի կարգավիճակի մասին
Փոխըմբնման հուշագիր նախկին ԽՍՀՄ փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող պայմանագրերի հետ կապված իրավահաջորդության հարցի վերաբերյալ
Համաձայնագիր բռնագաղթված անձանց, ազգային փոքրամասնությունների եւ ժողովուրդների իրավունքների վերականգնման հետ կապված հարցերի մասին
Համաձայնագիր սեփականության հարաբերությունների կարգավորման եւ իրավունքների փոխադարձ ճանաչման մասին
Կանոնադրություն Անկախ պետությունների համագործակցության
Համաձայնագիր արտերկրից տրամադրվող մարդասիրական օգնության վերաբերյալ համատեղ գործունեության մասին
Համաձայնագիր Միջպետական բանկի հիմնադրման մասին
Համաձայնագիր բնական եւ տեխնածին բնույթի արտակարգ իրավիճակների կանխման եւ հետեւանքների վերացման բնագավառում փոխգործակցության մասին
Կոնվենցիա քաղաքացիական, ընտանեկան եւ քրեական գործերով իրավական օգնության եւ իրավական հարաբերությունների մասին
Համաձայնագիր տարբեր պետությունների տնտեսվարող սուբյեկտների միջեւ տնտեսական վեճեր քննելիս պետական տուրքի չափի եւ դրա գանձման կարգի մասին
Համաձայնագիր Աֆղանստանում եւ այլ պետություններում, որտեղ մարտական գործողություններ են վարվել, զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամներին պետական սոցիալական օգնության տրամադրման մասին
Համաձայնագիր զինված հակամարտությունների զոհերի պաշտպանության համար առաջնահերթ միջոցառումների մասին
Պայմանագիր Տնտեսական միության ստեղծման մասին
Համաձայնագիր փախստականներին եւ հարկադիր վերաբնակիչներին օգնության մասին
Համաձայնագիր Հայրենական մեծ պատերազմի հաշմանդամների եւ մասնակիցների, ինչպես նաեւ նրանց հավասարեցված անձանց համար արտոնյալ երթեւեկության իրավունքների փոխադարձ ճանաչման մասին
Համաձայնագիր հեղինակային եւ հարակից իրավունքների բնագավառում համագործակցության մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների ձեռնարկությունների եւ ճյուղերի արտադրական կոոպերացիայի օժանդակության ընդհանուր պայմանների եւ մեխանիզմների մասին
Համաձայնագիր բնակչությանը Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների տարածքում արտադրվող դեղամիջոցներով, վակցինաներով եւ այլ իմունակենսաբանական պատրաստուկներով, բժշկական նշանակության առարկաներով եւ բժշկական տեխնիկայով ապահովելու մասին
Համաձայնագիր «Միր» միջպետական հեռուստառադիոընկերության անխափան եւ անկախ գործունեության իրականացման միջազգային-իրավական երաշխիքների մասին
Համաձայնագիր ԱՊՀ մասնակից պետությունների ներքին գործերի մարմինների աշխատակիցների կենսաթոշակային ապահովման եւ պետական ապահովագրության կարգի մասին
Համաձայնագիր արտադրական, առեւտրական, վարկաֆինանսական, ապահովագրական եւ խառը անդրազգային միավորների ստեղծմանն ու զարգացմանը աջակցելու մասին
Համաձայնագիր աշխատանքային միգրացիայի եւ աշխատավոր միգրանտների սոցիալական պաշտպանության բնագավառում համագործակցության մասին
Համաձայնագիր Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցների եւ հաշմանդամների, այլ պետությունների տարածքներում մարտական գործողությունների մասնակիցների, զոհված զինծառայողների ընտանիքների արտոնությունների եւ երաշխիքների փոխադարձաբար ճանաչման մասին
Համաձայնագիր անօրինական արտահանվող եւ ներմուծվող մշակութային արժեքների ձերբակալման եւ  հետ վերադարձման հարցերով մաքսային ծառայությունների համագործակցության մասին
Համաձայնագիր մաքսային գործերում` համագործակցության եւ փոխօգնության մասին
Համաձայնագիր Ազատ առեւտրի գոտու ստեղծման մասին
Համաձայնագիր ապրանքների վերաարտահանման եւ վերաարտահանման համար թույլտվություն տալու կարգի մասին
Համաձայնագիր Չեռնոբիլյան եւ ռադիացիոն աղետների ու վթարների, ինչպես նաեւ միջուկային փորձարկումների արդյունքում ռադիացիայի ներգործությանը ենթարկված քաղաքացիների սոցիալական պաշտպանության եւ առողջության պահպանության մասին
Համաձայնագիր երեխաներ ունեցող ընտանիքներին սոցիալական նպաստների, փոխհատուցումային վճարների եւ ալիմենտենրի վճարման բնագավառում քաղաքացիների երաշխիքների մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների հիդրոօդերեւութաբանական ազգային ծառայությունների ապահովման համար ապրանքների մատակարարման մասին
Համաձայնագիր աշխատանքային պարտականությունները կատարելու հետ կապված խեղման, մասնագիտական հիվանդության կամ առողջությունը այլ կերպ վնասած աշխատողներին պատճառված վնասի փոխհատուցման իրավունքները փոխադարձաբար ճանաչելու մասին
Կոնվենցիա ազգային փոքրամասնություններին պատկանող անձանց իրավունքների ապահովման մասին
Համաձայնագիր  Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների  վճարային միության ստեղծման մասին
Համաձայնագիր քաղաքացիական ավիացիայի օդանավերի թռիչքների որոնողափրկարարական ապահովման կազմակերպման եվ անցկացման ուղղությամբ համագործակցության մասին
Համաձայնագիր բնակության պետությունից դուրս գտնվող աշխատողների հետ արտադրությունում դժբախտ պատահարների քննության կարգի մասին
Համաձայնագիր աշխատանքի պահպանության բնագավառում համագործակցության մասին
Համաձայնագիր գրահրատարակչության, գրատարածման եւ պոլիգրաֆիայի բնագավառում համագործակցության մասին
Համաձայնագիր կինոմատոգրաֆիայի բնագավառում համագործակցության մասին
Համաձայնագիր ստուգաչափային եւ չափագիտական  վկայագրման նպատակով նորմատիվ փաստաթղթերի, չափանմուշների, չափման միջոցների եւ ստանդարտ նմուշների փոխադրման համար հատուկ թույլտվություն տալու եւ մաքսային տուրքերից ու հարկերից ազատելու մասին
Համաձայնագիր անօրինական  միջամտության գործողություններից քաղաքացիական ավիացիայի պաշտպանության ապահովման բնագավառում համագործակցության մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների  մշակութային համագործակցության խորհրդի ստեղծման մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցությունում ցուցահանդես-տոնավաճառների գործունեության զարգացման մասին
Կոնվենցիա Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների միջխորհրդարանական վեհաժողովի մասին
Համաձայնագիր Միջպետական արժութային կոմիտեի ստեղծման մասին
Համաձայնագիր ավտոտրանսպորտային միջոցների համար, որպես շարժիչ վառելիք, խտացրած բնական գազի օգտագործման բնագավառում համագործակցության մասին
Համաձայնագիր բնական գազի տարանցման բնագավառում համաձայնեցված քաղաքականության անցկացման մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների  գիտատեխնոլոգիական  ընդհանուր տարածության ստեղծման մասին
Համաձայնագիր արտակարգ իրավիճակների ծագման ժամանակ երրորդ երկրներից ԱՊՀ քաղաքացիների էվակուացման դեպքում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների  փոխգործակցության մասին
Համաձայնագիր վտանգավոր եւ այլ թափոնների անդրսահմանային փոխադրման նկատմամբ հսկողության մասին
Համաձայնագիր տնտեսության ոլորտում հանցագործությունների դեմ պայքարում համագործակցության մասին
Համաձայնագիր հաշմանդամների եւ հաշմանդամության հիմնահարցերի լուծման մասին
Համաձայնագիր գլխավոր խողովակաշարերով նավթի եւ նավթամթերքների տարանցման բնագավառում համաձայնեցված քաղաքականություն անցկացնելու մասին
Համաձայնագիր փոխադարձ մատակարարվող արտադրանքի նկատմամբ աշխատանքի պաշտպանության համաձայնեցված նորմերի եւ պահանջների մշակման ու պահպանման կարգի մասին
Համաձայնագիր «Գրանիտ» Միջպետական ֆինանսաարդյունաբերական խմբի ստեղծման եւ գործունեության մասին
Համաձայնագիր տրանսպորտային սակագների որոշման բնագավառում համաձայնեցված քաղաքականություն անցկացնելու մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության միասնական (ընդհանուր) կրթական տարածության ձեւավորման բնագավառում համագործակցության մասին
Համաձայնագիր ԱՊՀ մասնակից պետություններում փոքր ձեռնարկատիրության աջակցության եւ զարգացման մասին
Համաձայնագիր բջջային շարժական կապի համակարգերի օգտագործման եւ զարգացման բնագավառում համագործակցության մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների  քաղաքացիներին բժշկական օգնություն ցուցաբերելու մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների  լիցենզիոն մարմիների կողմից տրվող շինարարական գործունեության իրականացման համար լիցենզիաների փոխադարձ ճանաչման մասին
Լեռնային խարտիա Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների
Համաձայնագիր հանքահումքային ռեսուրսների ուսումնասիրման, հետախուզման եւ օգտագործման բնագավառում համագործակցության մասին
Կոնվենցիա հարկադիր բուժում անցկացնելու համար հոգեկան խանգարումներով տառապող անձանց փոխանցելու մասին
Կոնվենցիա ներդրողի իրավունքների պաշտպանության մասին
Կոնվենցիա ճանապարհային երթեւեկության կանոնների վարչական խախտումների վերաբերյալ գործերով որոշումների փոխադարձ ճանաչման եւ կատարման մասին
Համաձայնագիր զինծառայողներին, զինվորական ծառայությունից զորացրված քաղաքացիներին եւ նրանց ընտանիքների անդամներին Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետություններում բնակելի տարածքներով ապահովելու մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների  տարածքում գործող անդրազգային կորպորացիաներում սոցիալ-աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման մասին
Կոնվենցիա ուղեւորների եւ ուղեբեռի միջազգային ավտոմոբիլային փոխադրումների մասին
Համաձայնագիր ընդհանուր տրանսպորտային տարածքի ձեւավորման սկզբունքների եւ տրանսպորտային քաղաքականության բնագավառում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների փոխգործակցության մասին
Կոնվենցիա անդրազգային կորպորացիաների մասին
Կոնվենցիա պատժի հետագա կրման համար ազատազրկման դատապարտվածներին փոխանցելու մասին
Համաձայնագիր անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին
Համաձայնագիր մտավոր սեփականության բնագավառում իրավախախտումները կանխելու նպատակով համագործակցության մասին
Համաձայնագիր ԱՊՀ մասնակից պետությունների բաց գիտատեխնիկական տեղեկատվության ազատ մուտքի եվ  փոխանակման կարգի մասին
Համաձայնագիր անտառարդյունաբերական համալիրի եւ անտառային տնտեսության  բնագավառում համագործակցության մասին
Համաձայնագիր էկոլոգիայի եւ շրջակա բնական միջավայրի բնագավառում տեղեկատվական համագործակցության մասին
Համաձայնագիր գիտատեխնոլոգիական ոլորտում միջպետական նորարարական ծրագրերի եւ նախագծերի ձեւավորման  ու կարգավիճակի մասին
Համաձայնագիր ՄԻԱՎ վարակի հիմնախնդիրների լուծման բնագավառում համագործակցության մասին
Համաձայնագիր Համագործակցության մեջ չմտնող պետությունների հետ Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների սահմանների անցկացման կետերում սահմանային հսկողության ոլորտում սահմանապահ զորքերի համագործակցության մասին
Պայմանագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների էլեկտրաէներգետիկ համակարգերի զուգահեռ աշխատանքի ապահովման մասին
Համաձայնագիր հանցավորության դեմ պայքարում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին
Կոնվենցիա միջազգային գիտահետազոտական կենտրոնների եւ գիտական կազմակերպությունների ստեղծման եւ կարգավիճակի վերաբերյալ
Համաձայնագիր «Ինտերնավիգացիա» միջպետական ֆինանսաարդյունաբերական խմբի ստեղծման մասին
Կոնվենցիա Միջպետական լիզինգի մասին
Կոնվենցիա միջպետական գիտատեխնիկական ծրագրերի ձեւավորման եւ կարգավիճակի մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների միջեւ ապրանքների (աշխատանքերի, ծառայությունների) ներմուծման եւ արտահանման ժամանակ անուղղակի հարկերի գանձման սկզբունքների մասին
Համաձայնագիր ԱՊՀ մասնակից պետությունների դատախազության մարմիններում եւ հաստատություններում ծառայությունը ընդհանուր աշխատանքային ստաժում եւ երկարամյա ծառայության մեջ փոխադարձ հաշվառելու մասին
Համաձայնագիր ազգային գիտատեխնիկական ծրագրերի կատարմանը Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների գիտահետազոտական կազմակերպությունների եւ մասնագետների ներգրավման կարգի մասին
Որոշում ԱՊՀ մասնակից պետությունների տարածքների սեյսմոլոգիական մոնիտորինգի համակարգի ստեղծման միջպետական գիտատեխնոլոգիական ծրագրի մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համար փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող շինարարության նախագծերի փորձաքննության մասին
Համաձայնագիր ԱՊՀ մասնակից պետությունների միջգրադարանային աբոնեմենտի համակարգի ստեղծման մասին
Համաձայնագիր բանվորների աշխատանքների եւ մասնագիտությունների միասնական սակագնային-որակավորման տեղեկատուի եւ ծառայողների պաշտոնների որակավորման տեղեկատուի կիրառման գծով համագործակցության մասին
Համաձայնագիր էկոլոգիական մոնիտորինգի բնագավառում համագործակցության մասին
Համաձայնագիր միջազգային ավտոմոբիլային  փոխադրումների ժամանակ ուղեւորների պարտադիր ապահովագրության մասին
Համաձայնագիր արխիվային տեղեկատվության օգտագործման բնագավառում ԱՊՀ մասնակից պետությունների փոխգործակցության սկզբունքների եվ ձեւերի մասին
Անկախ պետությունների համագործակցության քաղաքաշինական խարտիա
Պայմանագիր ահաբեկչության դեմ պայքարում  Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին
Համաձայնագիր ԱՊՀ մասնակից պետությունների մշակովի բույսերի գենետիկական ռեսուրսների պահպանման եւ օգտագործման բնագավառում համագործակցության մասին
Համաձայնագիր գյուտերի իրավական պահպանության բնագավառում միջպետական գաղտնիքների պահպանումը փոխադարձաբար ապահովելու մասին
Համաձայնագիր կեղծ ապրանքանիշերի եւ աշխարհագրական ցուցանշումների օգտագործումը կանխելու եւ խափանելու միջոցառումների մասին
Համաձայնագիր պարբերական մամուլի, գրահրատարակչության, գրատարծման եւ պոլիգրաֆիայի բնագավառում համագործակցության միջպետական խորհրդի ստեղծման  մասին
Համաձայնագիր պարբերական մամուլի բնագավառում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների տարածքներով տարանցման կարգի մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների ավտոճանապարհներով  միջպետական փոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային միջոցների զանգվածների եւ չափսերի մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների միջեւ հարկային օրենսդրության պահպանման եւ  այդ բնագավառում խախտումների դեմ պայքարի հարցերով համագործակցության եվ փոխադարձ օգնության մասին
Համաձայնագիր Ազատ առեւտրի գոտու ստեղծման մասին համաձայնագրի մասնակից պետությունների միջեւ տեղաշարժվող ապրանքների մաքսային ձեւակերպման եւ մաքսային հսկողության կարգի մասին
Համաձայնագիր «ԱՊՀ գորգեր» անդրազգային կորպորացիայի ստեղծման մասին
Համաձայնագիր տեղեկատվայնացման ոլորտում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների տեղեկատվական պաշարների եւ համակարգերի ձեւավորման, միջպետական ծրագրերի իրականացման գործում համագործակցության մասին
Պայմանագիր համաձայնեցված հակամենաշնորհային  քաղաքականություն  վարելու մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների էլեկտրական էներգիայի եւ հզորության տարանցման մասին
Համաձայնագիր սպառողների իրավունքների պաշտպանության բնագավառում  Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության հիմնական ուղղությունների մասին
Համաձայնագիր երկաթուղային տրանսպորտում հարկման  մեխանիզմի մերձեցման գծով Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների փոխգործակցության մասին
Որոշում փոխմատակարարվող արտադրանքի անվտանգության եւ աշխատանքի պահպանության բնագավառի ստանդարտների մշակման  2000-2005 թվականների միջպետական ծրագրի մասին
Համաձայնագիր ազատ առեւտրի գոտում տեխնիկական խոչընդոտների մասին
Համաձայնագիր թմրամիջոցների, հոգեներգործող նյութերի եւ բաղադրիչների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին
Որոշում ապրանքների ծագման երկրի որոշման կանոնների մասին
Համաձայնագիր օդերեւութաբանական եւ այլ երկաֆիզիկական երեւույթների վրա ակտիվ ներգործման բնագավառում համագործակցության մասին
Որոշում «Ռադիոնավիգացիա» միջպետական խորհրդատվական խորհրդի վերափոխման մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության միջպետական հիդրոօդերեւութաբանական ցանցի մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների կրթության ոլորտում տեղեկության փոխանակման մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների բնակչության շրջանում յոդի սղության վիճակների կանխարգելման մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների տարածքների սանիտարական պահպանման բնագավառում համագործակցության մասին
Համաձայնագիր համակարգչային տեղեկատվության ոլորտում հանցագործությունների դեմ պայքարում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների մասնաճյուղերի ստեղծման եւ գործառնության մասին
Համաձայնագիր վտանագավոր արտադրական օբյեկտներում  արդյունաբերական անվտանգության ապահովման բնագավառում  համագործակցության մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների էներգաարդյունավետության եւ էներգախնայողության ապահովման բնագավռում համագործակցության վերաբերյալ
Որոշում Ռուսաստանի Դաշնության կրթության նախարարության համեմատական կրթաքաղաքականության կենտրոնին Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների կրթաքաղաքականության ոլորտում ուսումնասիրություններ կատարելու բազային կազմակերպության կարգավիճակ տալու մասին
Որոշում Սանկտ-Պետերբուրգի պետական համալսարանին Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների հումանիտար եւ սոցիալ-տնտեսական գիտությունների ոլորտների կադրերի պատրաստման բազային կազմակերպության կարգավիճակ տալու մասին
Համաձայնագիր նախկին ԽՍՀ Միության ներքին պարտքի սպասարկման սկզբունքների եւ մեխանիզմի մասին
Համաձայնագիր Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին Կոնվենցիայի 83bis հոդվածի դրույթների պրակտիկ օգտագործման մասին
Արձանագրություն «Հայրենական մեծ պատերազմի հաշմանդամների եւ մասնակիցների, ինչպես նաեւ նրանց հավասարեցված անձանց համար արտոնյալ երթեւեկության իրավունքների  փոխադարձ ճանաչման մասին 1993 թվականի մարտի 12-ի համաձայնագրում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին»
Համաձայնագիր «Կեղծված դեղամիջոցների շրջանառության դեմ պայքարում համագործակցության մասին»
Արձանագրություն «Ստանդարտացման, չափագիտության եւ սերտիֆիկացման բնագավառում համաձայնեցված քաղաքականություն վարելու մասին 1992 թվականի մարտի 13-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին»
Համաձայնագիր «Հիդրոօդերեւութաբանության բնագավառում կադրերի պատրաստաման, մասնագետների վերապատրաստման եւ որակավորման բարձրացման գործում համագործակցության մասին»
Համաձայնագիր «Անկախ պետությունների համագործակցության  մասնակից պետությունների միգրացիոն  մարմինների ղեկավարների խորհրդի կազմավորման մասին»
Համաձայնագիր «Անկախ պետությունների համագործակցությունում խաղաղության պահպանման հավաքական ուժերի գործունեության եւ անձնակազմի ֆինանսական, տեխնիկական եւ թիկունքային ապահովման կարգի մասին»
Կոնվենցիա «Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների աշխատող միգրանտների եւ նրանց ընտանիքների անդամների իրավական կարգավիճակի մասին»
Արձանագրություն «Գիտելիքների տարածման եւ մեծահասակների կրթության բնագավառում համագործակցության մասին 1997 թվականի հունվարի 17-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին»
Համաձայնագիր «Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից  պետությունների՝  պետական պահպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման ուղղությամբ փոխհամագործակցության մասին»
Համաձայնագիր «Մշակութային արժեքների հափշտակումների դեմ պայքարում եւ դրանց վերադարձի ապահովման գործում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին»
Համաձայնագիր «Ավտոտրանսպորտային միջոցների հափշտակումների դեմ պայքարի եւ դրանց վերադարձի ապահովման գործում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին»
Համաձայնագիր «Հանցավորության դեմ պայքարում տեղեկատվության փոխանակման մասին»
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցությունում ապրանքների ծագման երկրի որոշման կանոնների մասին
Համաձայնագիր Մտավոր սեփականության  իրավական պահպանության  եւ պաշտպանության ոլորտում  համագործակցության  եւ մտավոր սեփականության  իրավական պահպանության եւ պաշտպանության հարցերով Միջպետական խորհրդի ստեղծման մասին
Համաձայնագիր Մարդկանց առուվաճառքի դեմ պայքարում  Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից  պետությունների ներքին գործերի նախարարությունների (ոստիկանությունների) համագործակցության մասին
Համաձայնագիր համատեղ ֆիլմարտադրության մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների հիմնարար գիտության ոլորտում համագործակցության խորհրդի կազմավորման մասին
Համաձայնագիր «ԱՊՀ մասնակից պետությունների նորարարական գործունեության տեղաբաշխված տեղեկատվական համակարգի եւ «Տեղեկատվություն ԱՊՀ մասնակից պետությունների նորարարական գործունեության համար» ԱՊՀ ձեւով տեղեկատվական ենթակառուցվածք ստեղծելու մասին»
Արձանագրություն սպառողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության հիմնական ուղղությունների մասին 2000 թվականի հունվարի 25-ի համաձայնագրի մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների ներքին գործերի մարմինների (ոստիկանության) եւ ներքին զորքերի համար կադրերի պատրաստման մասին
Արձանագրություն 2009 թվականի նոյեմբերի 20-ի՝ Անկախ պետությունների համագործակցությունում ապրանքների ծագման երկրի որոշման կանոնների մասին համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին
Համաձայնագիր ԱՊՀ մասնակից պետությունների տարածքով անցնող միջազգային տրանսպորտային միջանցքների համաձայնեցված զարգացման մասին
Պայմանագիր ազատ առեւտրի գոտու մասին
Համաձայնագիր 1941-1945 թվականներին Հայրենական մեծ պատերազմում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների ժողովուրդների արիության եւ հերոսության հիշատակը հավերժացնելու մասին
Համաձայնագիր Օդանավի զավթման (առեւանգման) մասին տեղեկություն ստանալու դեպքում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների հակաօդային պաշտպանության ուժերի հերթապահների գործողությունների կազմակերպման մասին
Արձանագրություն 2009 թվականի նոյեմբերի 20-ի՝ Անկախ պետությունների համագործակցությունում ապրանքների ծագման երկրի որոշման կանոնների մասին համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների զբոսաշրջության խորհրդի մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների՝ շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում համագործակցության մասին
Արձանագրություն Անկախ պետությունների համագործակցության  մասնակից պետությունների գիտատեխնոլոգիական ընդհանուր տարածություն ստեղծելու մասին 1995 թ. նոյեմբերի 3-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին
Target=”_blank” Համաձայնագիր ԱՊՀ մասնակից պետությունների՝ խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում միջպետական հարաբերությունների համագործակցության մասին
Համաձայնագիր ԱՊՀ մասնակից պետությունների՝ համատեղելի ազգային հեռուստաբժշկական համակարգերի ստեղծման եւ դրանց հետագա զարգացման ու օգտագործման  գործում համագործակցության մասին
Կոնվենցիա քաղաքացիական, ընտանեկան եւ քրեական գործերով իրավական օգնության եւ իրավական հարաբերությունների մասին
Կոնվենցիա Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետություններում ժողովրդավարական ընտրությունների, ընտրական իրավունքների եւ ազատությունների չափանիշների մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների քաղաքացիների՝ հանրակրթական հաստատություններ մուտք գործելը ապահովելու մասին՝ այդ պետությունների քաղաքացիներին տրամադրվող պայմաններով, ինչպես նաեւ հանրակրթական հաստատություններում սովորողների  եւ մանկավարժական աշխատակիցների սոցիալական պաշտպանության մասին
Կոնվենցիա  Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետության զանգվածային լրավության միջոցը համագործակցության այլ պետություններում ներկայացնող թղթակցի կարգավիճակի մասին
Համաձայնագիր  անչափահասներին իրենց մշտական բնակության պետություններ վերադարձնելու հարցերով ԱՊՀ մասնակից պետությունների համագործակցության մասին
Համաձայնագիր ռադիացիոն, քիմիական եւ կենսաբանական իրադրության հսկողության բնագավառում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների պաշտպանության նախարարությունների միջեւ փոխգործակցության մասին
Համաձայնագիր մարդկանց, նրանց օրգանների եւ հյուսվածքների առեւտրի դեմ պայքարի ոլորտում ԱՊՀ մասնակից-պետություններին գլխավոր դատախազությունների համագործակցության մասին
Համաձայնագիր Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունների Միության գոյության ժամանակաշրջանում գաղտնագրված տեղեկությունների գաղտնիության աստիճանի վերանայման կարգի մասին
Արձանագրություն «Անչափահասներին իրենց մշտական բնակության պետություններ վերադարձնելու հարցերով Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին» 2002 թվականի հոկտեմբերի 7-ի Համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին
Արձանագրություն արտաքին սահմաններում ճգնաժամային իրավիճակների առաջացման եւ կարգավորման (վերացման)  ժամանակ օգնության ցուցաբերման հարցում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների սահմանապահ եւ այլ գերատեսչությունների՝ փոծգործակցության կազմակերպման մասին
Համաձայնագիր արտակարգ իրավիճակների կանխման եւ վերացման բնագավառում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների՝ ահաբեկչության եւ ծայրահեղականությանայլ բռնի դրսեւորումների դեմ պայքարող իրավասու մարմինների նյութատեխնիկական ապահովման  շուրջ համագործակցության մասին
Համաձայանգիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների՝ ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանումների ղեկավարների խորհրդի կազմավորման մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների իրավասու մարմինների ուսումնական հաստատություններում հակաահաբեկչական ստորաբաժանումների մասնագետների  պատրաստման գործում համագորակցության մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների՝ ինտեգրված արժութային շուկայի կազմակերպման բնագավառում համագործակցության մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների քրեակատարողական ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի ձեւավորման մասին 
Կիրարկման արձանագրություն «Անչափահասներին իրենց մշտական բնակության պետություններ վերադարձնելու հարցերով ԱՊՀ մասնակից պետությունների համագործակցության մասին» 2002 թվականի հոկտեմբերի 7-ի համաձայնագրին կից
Արձանագրություն Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների էլեկտրաէներգետիկհամակարգերի զուգահեռ աշխատանքների ապահովման մասին 1998 թվականի նոյեմբերի 25-ի պայմանագրում  փոփոխություններ կատարելու մասին
Արձանագրություն երկրաբաշխության, քարտեզագրության, կադաստրի եր երկրի հեռահար խորաչափման ոլորտում ԱՊՀ մասնակից պետությունների փոխգործակցության մասին 1992 թվականի հոկտեմբերի 9-ի՝ համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին
Արձանագրություն ԱՊՀ մասնակից պետությունների միջգրադարանային բաժանորդագրության համակարգի ստեղծման մասին 1999 թվականի հունվարի 13-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին
Արձանագրություն վտանգավոր արտադրական օբյեկտներում արդյունաբերական անվտանգության ապահովման բնագավառում համագործակցության մասին 2001 թվականի սեպտեմբերի 28-ի համաձայնագրում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պայմանագիր  Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների՝ անձանց միջպետական հետախուզման մասին
Համաձայնագիր Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների ազգային տնտեսվարող սուբյեկտների համախմբված ֆինանսական հաշվետվության մասին
Արձանագրություն 2005 թվականի նոյեմբերի 25-ի՝ երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքի ոլորտում համագործակցության մասին Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համաձայնագրում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Համաձայնագիր տրանսպորտային անվտանգության ապահովման ոլորտում ԱՊՀ մասնակից պետությունների տեղեկատվական փոխգործակցության մասին

 ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS