Armenian      

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՀԱՍՄԻԿ ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄ ԸՆՏՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 12.09.2019
Համաձայն Սահմանադրության  201-րդ հոդվածի 1-ին մասի եւ ,Ազգային ժողովի կանոնակարգե սահմանադրական օրենքի 145-րդ հոդվածի 10-րդ մասի՝

Ազգային ժողովը ՈՐՈՇՈՒՄ  Է.

Հասմիկ ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆԻՆ ընտրել  Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ՝ վեց տարի ժամկետով:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ          Ա. ՄԻՐԶՈՅԱՆ

12.09.2019
ԱԺՈ-031-Ա