Armenian      
Լիցենզավորման մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 02.03.2018

Հոդված 1.  «Լիցենզավորման  մասին»  Հայաստանի  Հանրապետության 2001 թվականի մայիսի 30-ի  ՀՕ-193 օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 8.1-ին բաժինը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.
 
«8.1. Ջրային ոլորտ
1. 
 
խմելու ջրամատակարարման եւ (կամ) ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների   մատուցում ՀԾԿՀ Ա Փ - - Հ Վ»:
»:

Հոդված  2.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում  2020 թվականի հունվարի 1-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

16.03.2018
ՀՕ-127-Ն