Armenian      

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 08.12.2017
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը ՈՐՈՇՈՒՄ Է.

1. Հաստատել  Հայաստանի  Հանրապետության  վերահսկիչ պալատի 2018 թվականի գործունեության տարեկան ծրագիրը (այսուհետ` ծրագիր)՝ համաձայն հավելվածի:

2. Նորընտիր Հանրապետության նախագահի կողմից իր պաշտոնը ստանձնելու օրվանից ծրագրում ընդգրկված թեմաներով իրականացվում է հաշվեքննություն:
 
 

  
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ          Ա. ԲԱԲԼՈՅԱՆ

08.12.2017
ԱԺՈ-004-Ն