Armenian      
Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԵՎ ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 30.04.2013

Հոդված 1. «Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի դեկտեմբերի 14-ի ՀՕ-62-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 5-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի 2-րդ կետի «սահմանամերձ եւ բարձրլեռնային» բառերը փոխարինել «սահմանամերձ կամ բարձրլեռնային» բառերով.

2) 3-րդ մասի երրորդ պարբերության «սահմանամերձ եւ բարձրլեռնային» բառերը փոխարինել «սահմանամերձ կամ բարձրլեռնային» բառերով.

3) 3-րդ մասի երրորդ պարբերության «միայն սահմանամերձ եւ բարձրլեռնային բնակավայրերի քաղաքացիների համար» բառերը հանել:

Հոդված 2. Օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասի առաջին եւ երրորդ պարբերություններում «սահմանամերձ եւ բարձրլեռնային» բառերը փոխարինել «սահմանամերձ կամ բարձրլեռնային» բառերով:

Հոդված 3. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «սահմանամերձ եւ բարձրլեռնային» բառերը փոխարինել «սահմանամերձ կամ բարձրլեռնային» բառերով:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:         

21.05.2013
ՀՕ-38